Scholing sociale cognitie na hersenschade: toepassing behandelprotocol T-ScEmo

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Bij patiënten met hersenschade komen stoornissen in de sociale cognitie frequent voor. Deze stoornissen manifesteren zich bijvoorbeeld in de vorm van sociaal onaangepast, egocentrisch of ontremd gedrag. Vaak hebben deze patiënten moeite om de emoties en het gedrag van anderen 'af te lezen' en het eigen gedrag hierop af te stemmen. De patiënt zelf heeft hier vaak geen of onvolledig inzicht in. De stoornissen kunnen, meer nog dan de fysieke of cognitieve gevolgen van hersenletsel, een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke ‘outcome’ van de patiënt. Op termijn kan deze problematiek de werken thuissituatie volledig ontwrichten. Behandelprotocol T-ScEmo (Treatment Social cognition and Emotion regulation) is getoetst in een randomised controlled trial en effectief gebleken. De patiënten verbeterden in de emotieherkenning, Theory of Mind, sociaal gedrag (m.n. empathie), participatie, kwaliteit van leven en kwaliteit van de relatie. Ook de partners bemerkten een significante verbetering in de kwaliteit van de relatie.  

 • Doelgroep

  Basispsychologen, GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen en klinisch psychologen

  Duur

  De scholing duurt van 10.00-16.00 uur.

 • Programma

  Er is aandacht voor de opbouw van theoretische kennis, de diagnostiek van stoornissen in de sociale cognitie en in het bijzonder de toepassing van behandelprotocol T-ScEmo. Het behandelprotocol wordt stap voor stap doorlopen aan de hand van casuïstiek en filmfragmenten. Je maakt kennis met de behandeling en zal ook de implementatie ervan oefenen.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.

 • Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 235,- per persoon (kosten onder voorbehoud).

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wilt u meer weten over deze scholing? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].