Scholing CAR T-celtherapie

Van indicatiestelling tot follow up
Van indicatiestelling tot follow up
Periode:
Soort cursus:
Cursus

In deze scholing ligt de focus op de praktijk van de CAR T-celbehandeling voor nu en in de nabije toekomst. Hoe vindt de selectie van patiënten plaats? Welke CAR T-celbehandelingen zijn er? En wat is er voor nodig om CAR T-cellen te produceren?

Daarnaast gaan we in op het belang van tijdige verwijzing naar een gespecialiseerd centrum, de uitdagingen met betrekking tot aanvullende of overbruggende therapie, de mogelijke bijwerkingen en de behandeling daarvan en tot slot de nazorg voor deze patiëntenpopulatie. 

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en aios die een rol spelen in de CAR T-celbehandeling.

 • Programma

  Voorafgaand aan de fysieke scholing dient u een e-learning (powerpointpresentatie met toetsvragen) te doorlopen. De tijdsbesteding hiervan is ongeveer drie uren.

  Programma
  09.00  Ontvangst met koffie/thee
  09.30  Opening
  09.40  Start programma
  12.40  Lunch
  13.30  Vervolg programma
  16.30  Afsluiting

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Locatie
  De scholing vindt plaats in het Onderwijscentrum van het UMCG. Nadere informatie ontvangt u na aanmelding.

  Sprekers

  J.W. de Boer, arts-onderzoeker hematologie, UMCG
  J.A. van Doesum, internist-hematoloog, UMCG
  H.C. Klooster, verpleegkundig consulent hematologie, UMCG
  Dr. T. van Meerten, internist-hematoloog, UMCG
  A.G.H. Niezink, radiotherapeut, UMCG
  Dr. M. van der Poel, internist-hematoloog, MUMC
  F.G. Stedema, verpleegkundig specialist hematologie, UMCG
  N. Visser, PhD, UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het VSR.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met het Cellular Therapy Center Groningen (CTCG) van het UMCG.

  Programmacommissie/Organisatiecommissie
  Anouschka Biswana, verpleegkundig specialist en leidinggevende CAR T-team, UMCG
  Charryda Bruinsma, verpleegkundige en CAR T-coördinator, UMCG
  Tom van Meerten, hematoloog, UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 175,- per persoon (inclusief de e-learning). 

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat er geen kosten aan deelname zijn verbonden.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 14 maart 2024 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 14 maart 2024. In dat geval worden administratiekosten
  (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050-3611402 (e) [email protected]