Scholing CAR T-celtherapie

Van indicatiestelling tot follow up
Van indicatiestelling tot follow up
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In deze scholing ligt de focus op de praktijk van de CAR T-celbehandeling voor nu en in de nabije toekomst. Hoe vindt de selectie van patiënten plaats? Welke CAR T-celbehandelingen zijn er? En wat is er voor nodig om CAR T-cellen te produceren?

Daarnaast gaan we in op het belang van tijdige verwijzing naar een gespecialiseerd centrum, de uitdagingen met betrekking tot aanvullende of overbruggende therapie, de mogelijke bijwerkingen en de behandeling daarvan en tot slot de nazorg voor deze patiëntenpopulatie. 

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en aios die een rol spelen in de CAR T-celbehandeling.

 • Programma

  Voorafgaand aan de fysieke scholing dient u een e-learning (powerpointpresentatie met toetsvragen) te doorlopen. De tijdsbesteding hiervan is ongeveer drie uren.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Accreditatie

  Het fysieke programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V met 6 punten en door het VSR met 5 punten. De e-learning is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en het VSR met 3 punten.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met het Cellular Therapy Center Groningen (CTCG) van het UMCG.

  Programmacommissie/Organisatiecommissie
  Anouschka Biswana, verpleegkundig specialist en leidinggevende CAR T-team, UMCG
  Charryda Bruinsma, verpleegkundige en CAR T-coördinator, UMCG
  Tom van Meerten, hematoloog, UMCG
  Petra Rijzinga-Walsma, stamceltransplantatiecoördinator, UMCG

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050-3611402 (e) [email protected]