Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Flexibele endoscopen worden vaak gebruikt, zowel voor diagnostiek als behandeling. Het zijn ingenieuze maar ook complexe instrumenten, die bij gebruik vervuild raken met zowel patiëntmateriaal als micro-organismen. Als een endoscoop na gebruik niet adequaat wordt gereinigd en gedesinfecteerd, kan dat leiden tot onnodige risico’s bij een volgende patiënt, zoals een besmetting of infectie. In deze cursus gaan we in op al die aspecten die van belang zijn bij een verantwoorde en veilige omgang met, en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

 • Doelgroep

  Medewerkers die werkzaam zijn of gaan worden als specifieke functionaris op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

  Duur

  De cursus bestaat uit 3 lesdagen.

 • Programma

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Microbiologie en infectiepreventie
  • Reiniging, desinfectie, sterilisatie
  • Flexibele endoscopen en aanverwante materialen
  • Apparatuur voor reiniging en desinfectie
  • Relevante wet- en regelgeving (veiligheids-, arbo- en milieuwetgeving)
  • Kwaliteitsborging (audits, validatie, controles, R.I.&E)
  • Communicatieve aspecten

  Kenmerkend voor de cursus is de integratie van theorie en praktijk, onder andere door voorbereidende praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten.

  Locatie
  Isala
  Dokter van Heesweg 2
  8025 AB Zwolle

  Docent

  • Deskundigen op het gebied van infectiepreventie en wet- en regelgeving
  • Technici 
  • Vakdocenten met specifieke kennis van het lesonderwerp

  De cursus is onafhankelijk; niet gebonden aan een bepaalde leverancier of fabrikant van flexibele endoscopen, endoscopenwasmachines of aanverwante materialen.

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij de Sterilisatie Vereniging Nederland.

 • Toelating

  Voor de duur van de cursus beschik je over een relevante leerwerkplek.

  Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 535,- per persoon. Inclusief koffie/thee.

  Inschrijving:

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl