Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Flexibele endoscopen worden vaak gebruikt, zowel voor diagnostiek als behandeling. Het zijn ingenieuze maar ook complexe instrumenten, die bij gebruik vervuild raken met zowel patiëntmateriaal als micro-organismen. Als een endoscoop na gebruik niet adequaat wordt gereinigd en gedesinfecteerd, kan dat leiden tot onnodige risico’s bij een volgende patiënt, zoals een besmetting of infectie. In deze cursus gaan we in op al die aspecten die van belang zijn bij een verantwoorde en veilige omgang met, en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

De cursus Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  Medewerkers die werkzaam zijn of gaan worden als specifieke functionaris op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  • beschik je over een goede basiskennis over het kritische proces rondom de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
  • heb je vaardigheden en competenties ontwikkeld waardoor je je taken op een hoger niveau kunt uitvoeren

  Duur

  De cursus bestaat uit 3 lesdagen.

 • Programma

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Infectieleer en de besmettingsketen
  • Infectieproblematiek bij endoscopen
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
  • De techniek en werking van een endoscoop
  • Reprocessing flexibele endoscopen
  • Wet -en regelgeving
  • Kwaliteitsborging
  • Communicatieve aspecten tijdens het werk

  Kenmerkend voor de cursus is de integratie van theorie en praktijk, onder andere door voorbereidende praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten.

  Locatie
  Isala Zwolle

  Docent

  • Deskundigen op het gebied van infectiepreventie en wet- en regelgeving
  • Vakdocenten met specifieke kennis van het lesonderwerp

  De cursus is onafhankelijk; niet gebonden aan een bepaalde leverancier of fabrikant van flexibele endoscopen, endoscopenwasmachines of aanverwante materialen.

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij de Sterilisatie Vereniging Nederland. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

 • Toelating

  Voor de duur van de cursus beschik je over een relevante leerwerkplek.

  Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 640,- per persoon. Inclusief koffie/thee en lunch.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]