Preoperatieve screening (POS)

Scholing voor anesthesiemedewerkers preoperatieve screening
Scholing voor anesthesiemedewerkers preoperatieve screening
Periode:
Soort cursus:
Cursus

In deze scholing leer je die competenties die je nodig hebt om goed te functioneren binnen de afdeling preoperatieve screening. Het accent ligt op kennis en methodiek. De theorie is een belangrijk onderdeel in het leerproces om bekwaam te worden. Daarbij besteden we veel aandacht aan de systematische benadering van een beroepssituatie. Want kennis is onontbeerlijk, en door de systematische benadering krijgt dezelfde kennis meer betekenis. Kortom, door de nadruk te leggen op de systematische benadering van een situatie, krijg je handvatten om te kunnen blijven functioneren binnen een dynamische werkomgeving. Daarnaast worden kennistekorten inzichtelijk; dat stelt je in staat om je eigen leerproces te sturen, nu en in de toekomst.

 • Doelgroep

  Anesthesiemedewerkers werkzaam binnen de preoperatieve screening die:

  • zelfstandig preoperatieve screening verrichten bij gezonde patiënten en patiënten met een lichte aandoening

  • onder indirecte supervisie van een anesthesioloog screening verrichten bij patiënten met meerdere en zwaardere systemische aandoeningen

  Doel

  Na afloop van deze scholing kun je:

  • op systematische wijze relevante gegevens verzamelen, interpreteren en en verwerken bij een patiënt waarbij een preoperatieve screening moet worden afgenomen en

  • patiënt en eventuele naasten voorlichten over de anesthesiologische zorg.

  Duur

  Deze scholing bestaat uit zeven lesdagen een een introductiebijeenkomst.

 • Programma

  Lesdata (09-16.15 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Onderwerpen

  • Werkveld en methodiek

  • Anamnese en het verzamelen van gegevens

  • WGBO en informed consent

  • Communicatie en gespreksvoering 

  • Nuchterbeleid

  • Respiratie en beoordeling luchtweg

  • Circulatie

  • Inspanningstollerantie, ASA classificatie en triage

  • Lichamelijk onderzoek

  • Obese patiënt 

  • Verslaving en anesthesie

  • Geriatrische patiënt 

  • Kind en anesthesie 

  • Farmacologie

  • Stolling 

  • Endocriene stoornis

  • Locoregionale technieken

  • Interpretatie en analyse

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]