Opleiding tot preventieassistent voor tandartsassistent

Periode:
Soort cursus:
Opleiding

Deze 9-daagse cursus leidt tandartsassistenten op tot assistent met aantekening preventie (preventieassistent).Je leert zowel theoretisch als klinisch alles over PPS (voorheen DPSI), plaque- en bloedingsindex, mondhygiëne instructie, gingivitis en parodontitis. En ook supragingivaal tandsteen verwijderen met handinstrumenten en ultrasoon.

Het zelfstandig uitvoeren van diverse preventie taken binnen de tandheelkunde staat centraal.

 • Doelgroep

  tandartsassistenten.

  Doel

  Tijdens deze cursus is de tandarts de coach/praktijkbegeleider Hij/zij is verantwoordelijk voor de diagnose, de indicatiestelling en geeft de assistent opdracht om bepaalde taken op het gebied van preventie en mondhygiëne uit te voeren. De assistent is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opgedragen taken. De tandarts blijft eindverantwoordelijk en houdt toezicht op een goede uitvoering, geeft aanwijzingen en draagt er zorg voor dat de assistent de opgedragen taken ook goed kan uitvoeren: voldoende scholing, assistentie, goede outillage e.d.  In veel voorkomende gevallen zou het ook kunnen gaan om een mondhygiënist die de cursist begeleidt, coacht en fungeert als opdrachtgever. Deze ‘indirecte taakdelegatie’ moet plaatsvinden conform de wet BIG.

  Duur

  9 dagen.

 • Programma

  Onderwijsdagen 2024

  13 januari
  27 januari
  10 februari
  2 maart
  16 maart
  6 april
  20 april
  18 mei
  8 juni (examendag)

  Leermanagementsysteem (LMS)

  Ter ondersteuning van het leerproces krijgt iedere cursist gedurende de cursus toegang tot de elektronische leeromgeving. Hier kan de cursist zich voorbereiden op de theoretische thema's en krijgt hij/zij toegang tot instructievideo's, powerpoint presentaties en huiswerkopdrachten.

  Na de cursus

  Na het behalen van de eindtoets is de tandartsassistent in staat bovengenoemde taken naar behoren uit te voeren. Ter bevestiging hiervan ontvangt de tandartsassistent een certificaat van het UMCG, behorende bij deze cursus. Op grond van de wet BIG geeft de verworven bekwaamheid de assistent de bevoegdheid deze taken in de praktijk uit te voeren.

  Toetsing

  Ingangstoets

  Cursisten die geen MBO diploma tandartsassistent hebben, moeten een ingangstoets doen voor toelating tot de cursus preventieassistent. De kosten voor de ingangstoets bedragen €100,-.  Datum ingangtoets: in overleg

  Docent

  Diverse mondhygiënistes en tandartsen van het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM).

  Accreditatie

  De tandartsassistent wordt ingeschreven in het Register Preventieassistenten.
  Lees meer over 'Visie en leerdoelen Register Preventieassistenten' 

 • Toelating

  - De tandartsassistent heeft een MBO diploma niveau 4 of heeft de ingangstoets met voldoende resultaat afgelegd
  -De cursist wordt begeleidt door een praktijkbegeleider (tandarts, mondhygiënist) die werkzaam is in dezelfde praktijk
  -De praktijkbegeleider vervult een actieve rol bij het coachen en begeleiden en maakt tijd vrij voor de begeleiding bij het oefenen van vaardigheden in de praktijk
  -De cursist voert zelfstandig huiswerkopdrachten uit en oefent onder begeleiding in de eigen praktijk nieuwe verworven kennis en vaardigheden.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 3400,- per persoon (kosten 2024 onder voorbehoud).

  Inschrijving

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal van 20 deelnemers gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.