Obstetrieverpleegkunde

Periode:
T/M
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Als obstetrieverpleegkundige krijg je te maken met een afwisselend vakgebied vol uitdagingen en bijzondere situaties. De geboorte van een kind is een belangrijke transitie in het leven van de vrouw en haar omgeving. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind zorg. Deze ontwikkelingen zorgen dat ziekenhuizen steeds meer visie tonen op gezinsgerichte zorg. Na de bevalling worden moeder en kind zoveel mogelijk samen verpleegd. Hiertoe worden gezinskamers ingericht en zowel gezonde als zieke baby’s bij de moeder verpleegd door obstetrie- en kinderverpleegkundigen.
In het nieuwe curriculum spelen we in op deze ontwikkelingen. Gezinsgerichte zorg loopt als een rode draad door de opleiding. De obstetrie- en kinderverpleegkundigen volgen een aantal modules gezamenlijk.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen werkzaam met obstetrische patiënten binnen het ziekenhuis en in de extramurale gezondheidszorg.

  Doel

  Je ontwikkelt competenties op het gebied van:

  • verpleegkundige zorg aan vrouwen en hun (ongeboren) kind met een (bedreigde) zwangerschap, baring, kraambed.

  • het in kaart brengen van de totale zorg, coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg in stabiele, acute, spoedeisende en levensbedreigende zorgsituaties voor de vrouw, de ongeborene en pasgeborene.

  • samenwerking met andere disciplines en afstemmen met de partners in de ketenzorg die bij de uitvoering van de behandeling van patiënten betrokken zijn.

  • het opbouwen van een relatie met de vrouw, de partner en de sociale omgeving, rekening houdend met culturele, persoonlijke en sociaaleconomische aspecten.

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en begeleiding op basis van actuele kennis en inzicht.

  • het leveren van een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de ouders in de zorg voor de pasgeborene.

  Duur

  Deze vervolgopleiding duurt 14 maanden en telt 33 lesdagen. De einddatum is indicatief en zal op een later moment definitief worden vastgesteld.

 • Programma

  Moeder en kind zijn onlosmakelijk verbonden met het gezin en de sociale omgeving. In deze opleiding passeert het volledige spectrum de revue: van voortplanting tot obstetrie en de gezonde en zieke pasgeborene. Maar ook de samenwerking met andere disciplines. En hoe de invloed van cultuur, religie en voorgeschiedenis van betekenis is voor de patiënt. Kortom, een dynamisch vak vol uitdaging die vraagt om specifieke kennis en expertise. Het begeleiden en ondersteunen van ouders of verzorgers is een belangrijke taak van de obstetrieverpleegkundige. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise. De leerroute die leidt tot CZO-erkenning Obstetrieverpleegkunde bestaat uit de volgende vijf modules:
  - Vakinhoudelijk handelen Generiek
  - Vakinhoudelijk handelen Obstetrie
  - Vakinhoudelijk handelen Pasgeborene
  - Communicatie en Samenwerking
  - Kwaliteitszorg.

  Uitgangspunten bij het onderwijs zijn:
  - theoretische kennis afgewisseld met praktische vaardigheden.
  - aandacht voor zwangere, barende en kraamvrouw in stabiele, maar ook snel wisselende en weinig voorspelbare, complexe situaties.
  - generieke kerncompetenties als communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit lopen als een rode draad door de opleiding.
  - kennisuitwisseling binnen de ketenzorg door deelnemers uit diverse zorgsituaties.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Theorietoetsen en praktijkopdrachten (eigen praktijk)

  • Proeve van bekwaamheid

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  Het theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Of je in aanmerking komt voor een CZO-diploma is afhankelijk van de instelling waar je de praktijkcomponent doorloopt.

 • Toelating

  Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5) en hebt een praktijkleerovereenkomst met een zorginstelling. Mogelijke vooropleidingen:

  • MBO-V of HBO-V

  • A-verpleegkundige

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 5.955,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie: sonh@umcg.nl.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) m.houwerzijl@umcg.nl

  Meer informatie over de Verpleegkundige vervolgopleidingen Moeder en Kind.