Obstetrieverpleegkunde

Datum:
MEI 2023
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s en worden flexibel en vernieuwend ingericht. Op dit moment zetten we alle opleidingen uit het cluster Moeder en Kind om naar leereenheden die samen verschillende leerroutes vormen. Hierbij gaan we uit van leerroutes die uit zowel kern als functie overstijgende EPA’s bestaan, die vooralsnog leiden tot het specifieke diploma Obstetrieverpleegkundige.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen werkzaam met obstetrische patiënten binnen het ziekenhuis en in de extramurale gezondheidszorg.

  Doel

  Je ontwikkelt competenties op het gebied van:

  • verpleegkundige zorg aan vrouwen en hun (ongeboren) kind met een (bedreigde) zwangerschap, baring, kraambed.

  • het in kaart brengen van de totale zorg, coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg in stabiele, acute, spoedeisende en levensbedreigende zorgsituaties voor de vrouw, de ongeborene en pasgeborene.

  • samenwerking met andere disciplines en afstemmen met de partners in de ketenzorg die bij de uitvoering van de behandeling van patiënten betrokken zijn.

  • het opbouwen van een relatie met de vrouw, de partner en de sociale omgeving, rekening houdend met culturele, persoonlijke en sociaaleconomische aspecten.

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en begeleiding op basis van actuele kennis en inzicht.

  • het leveren van een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de ouders in de zorg voor de pasgeborene.

  Duur

  De duur van het leertraject wordt per leerroute nader bepaald.

 • Programma

  Meer informatie over het programma volgt.

  Erkenning

  Het theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Of je in aanmerking komt voor een CZO-diploma is afhankelijk van de instelling waar je de praktijkcomponent doorloopt.

 • Toelating

  Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5) en hebt een praktijkleerovereenkomst met een zorginstelling. Mogelijke vooropleidingen:

  • MBO-V of HBO-V

  • A-verpleegkundige

  Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) [email protected]

  Meer informatie over de Verpleegkundige vervolgopleidingen Moeder en Kind.