NVIVG-cursus Vasculitis en systeemziektegerelateerde vasculopathie voor de vasculist

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Kent u dat ook? Een patiënt wordt naar u verwezen en u vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van ‘vasculitis’. U wilt een goed onderbouwd diagnostisch plan opstellen en een initiële behandeling starten. Maar waar begint u? Wat is een rationeel stappenplan? Bent u klaar als de ANA negatief is en de FDG-PET-scan normaal? En wanneer u de diagnose heeft gesteld start u met prednisolon, maar wanneer start u met een ander immunosuppressivum? Tijdens deze cursus komen de basisbeginselen van de diagnostiek en behandeling van vasculitis en andere systemische auto-immuunziekten die zich uiten met vasculaire problematiek uitgebreid aan bod. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen en recent ontdekte zeldzame vasculitis-syndromen uitgebreid belicht. 

 • Doelgroep

  Internisten vasculaire geneeskunde en fellows/aios in het aandachtsgebied. Deelname is voorbehouden aan NVIVG-leden. 

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  - heeft u kennis verworven van diepgaande kennis van de pathofysiologie, klinische presentatie en differentiaal diagnostische overwegingen bij patiënten met vasculitis en systeemziekte-gerelateerde vasculopathie.
  - kunt u de kennis van het diagnostische proces toepassen bij deze patiënten.- heeft u inzicht als expert bij de technische aspecten, beperkingen en interpretatie van vaatfunctiediagnostiek en kunt u dit actief toepassen bij deze patiënten.
  - heeft u kennis van de werkingsmechanismen, behandelschema’s en bijwerkingen van immunosuppressieve middelen en andere relevante therapie die van toepassing is bij deze patiënten en het zelf actief leren toepassen voor de indicaties binnen het werkgebied van de internist-vasculair geneeskundige. 

 • Programma

  De cursus bestaat uit interactieve casusgeoriënteerde sessies en state of the art-lezingen door ervaren sprekers uit binnen- en buitenland. Ook worden diagnostische non-invasieve vaatlabtechnieken, die ingezet kunnen worden bij de genoemde ziektebeelden, gedemonstreerd.

  Donderdag 23 november 2023 - 10.00-18.30 uur
  Onderwerpen:
  -    Het vasculitisspectrum
  -    Basis Immunologie
  -    Casusbespreking: vasculitis
  -    State of the art: histopathologische diagnostiek grote vatenvasculitis
  -    State of the art: echografische diagnostiek grote vatenvasculitis
  -    State of the art: beeldvormende diagnostiek grote vatenvasculitis
  -    Casusbespreking: patiënt met retroperitoneale massa
  -    State of the art: diagnostiek retroperitoneale massa
  -    State of the art: basisprincipe van behandeling van vasculitis
  -    State of the art: behandeling van grote vatenvasculitis en Takayasu
  -    State of the art: behandeling retroperitoneale fibrose en IgG-4-ziekte

  19.30-22.00 uur  - Diner in restaurant NOK

  Vrijdag 24 november 2023 - 08.30-16.00 uur
  Onderwerpen:
  -    State of the art: ANCA-geassocieerde vasculitisdiagnostiek
  -    State of the art: auto-inflammatoire vasculitissyndromen
  -    State of the art: behandeling systemische vasculitissyndromen
  -    Casusbespreking: patiënt met het fenomeen van Raynaud
  -    State of the art: laboratoriumdiagnostiek fenomeen van Raynaud
  -    State of the art: beeldvormende diagnostiek fenomeen van Raynaud
  -    Hands-on diagnostiekcarrousel
  -    State of the art: behandeling fenomeen van Raynaud

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG 

  Sprekers

  Dr. I.M. Bajema, patholoog, UMCG
  Prof. dr. D. Blockmans, hoogleraar faculteit geneeskunde Katholieke Universiteit Leuven en kliniekhoofd algemeen inwendige geneeskunde Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven
  Dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis
  Prof. dr. E. Brouwer, reumatoloog, UMCG
  Dr. K.S.M. van der Geest, reumatoloog, UMCG
  A.I. van Gessel, vaatlaborant, UMCG
  Dr. A.E. Hak, internist-klinisch immunoloog-allergoloog, Amsterdam UMC
  Prof. dr. F.G.M. Kroese, immunoloog, UMCG
  Dr. C. Roozendaal, medisch immunoloog, UMCG
  Dr. A. Rutgers, internist-immunoloog, UMCG
  Prof. dr. V. Smith, reumatoloog, UZ Gent
  Prof. dr. C.A. Stegeman, internist-nefroloog, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de NIV. 

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG onder auspiciën van de NVIVG.

  Programmacommissie/Organisatiecommissie
  Bas Bredie, internist, Radboudumc
  Marleen Masteling-Slaats, internist, PoliDirect en MCL
  Udo Mulder, internist vasculaire geneeskunde, UMCG
  Lisanne Naves, internist vasculaire geneeskunde, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
  Roger Rennenberg, internist vasculaire geneeskunde, Maastricht UMC
  Erik Serné, internist vasculaire geneeskunde, Amsterdam UMC
  Manon Slob, aios interne geneeskunde, UMCU
  Sanne van Wissen, internist vasculaire geneeskunde, OLVG

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost:
  € 300,- voor internisten vasculaire geneeskunde
  € 100,- voor fellows/aios

  De kosten zijn inclusief koffie/thee en lunches. U kunt optioneel deelnemen aan het cursusdiner op donderdagavond a € 60,-.

  Deelname is voorbehouden aan NVIVG-leden.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 9 november 2023 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij fellows/aios voorrang krijgen vanwege het verplichte karakter voor hun opleiding. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 9 november 2023. In dat geval worden administratiekosten
  (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050-3611402 (e) [email protected]

  of

  dr. Udo Mulder, internist vasculaire geneeskunde UMCG, (e) [email protected]