NHG Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg GGZ

Datum:
SEPTEMBER 2025
Soort cursus:
Opleiding

De opleiding GGZ tot kaderhuisarts betekent een verbreding en verdieping van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je krijgt specifieke kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten en bereidt je voor op je rol als kaderhuisarts.

Als kaderhuisarts kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. Je houdt je bezig  met onderwijs, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie. Je zorgt voor een goede positionering van de POH-GGZ en bent gericht op samenwerking. Je bent een onmisbare schakel in de keten (zorg).

 • Doelgroep

  Huisartsen

  Duur

  De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit cursorisch onderwijs, een praktijkgedeelte, zelfstudie en intervisie. De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week. De rode draad in de opleiding is de maandelijkse terugkomdag op donderdag. Daarnaast is er vier keer een tweedaagse bijeenkomst, op donderdag en vrijdag. De groepsgrootte varieert van 13-16 deelnemers. Met dit aantal is interactief onderwijs mogelijk. De deelnemers worden actief betrokken bij het programma. Meer informatie lees je in de folder.

 • Programma

  In het cursorisch gedeelte komen kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod. Daarnaast worden vaardigheden getraind in psychologische interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en het KOP-model. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz. Literatuurstudie en het schrijven van een klinische les zijn onderdeel van de wetenschappelijke vorming.

  Het praktijkgedeelte bevat twee projecten of leerstages die individueel worden ingevuld. De deelnemer kan kiezen uit de volgende aandachtsgebieden:
  - Beleid en Organisatie
  - Deskundigheidsbevordering
  - Psychologische interventies
  - Wetenschappelijke vorming 

  Van de deelnemers wordt zelfstudie verwacht, waarbij opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep.

  Intervisie is een vast onderdeel en is bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.

  Het samenstellen van een portfolio is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hierin kunnen de deelnemers hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven. 

  Locatie
  De eendaagse bijeenkomsten zijn in Zwolle, de tweedaagse bijeenkomsten in Eerbeek.

  Accreditatie

  De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

  Organisatie

  De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de PsyHAG ( de expertgroep kaderhuisartsen-ggz).

 • Kosten

  De kosten van deze twee jaar durende opleiding bedragen tussen de  € 11.500,- en
  € 12.000,-.

  Inschrijving

  Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Janny Stoppels ([email protected]).

  Alle belangstellenden krijgen een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarbij we nader  ingaan op motivatie en wederzijdse verwachtingen.

 • Hebt u belangstelling of wilt u meer  weten? Neem dan contact op met de opleidingscoördinatoren:
  Ietje de Vries - (e ) [email protected]
  Carine den Boer - (e) [email protected]l