Nascholing Antistollingsprotocol UMCG

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Alle artsen, aios, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants  en apothekers(assistenten) in het UMCG hebben te maken met antistolling. We schrijven het voor, stoppen het rond ingrepen of zien er complicaties van. Tegelijk wordt antistolling ingewikkeld gevonden. Er worden regelmatig incidenten en zelfs calamiteiten gemeld die te maken hebben met antistolling. Om veiliger en eenduidiger met antistolling te werken is er het UMCG-brede antistollingsprotocol.

In deze nascholing hoor je wat de belangrijkste punten uit het antistollingsprotocol zijn en je leert risicovolle situaties te herkennen. We bespreken wie wanneer tromboseprofylaxe voorgeschreven moet krijgen en hoe er rondom ingrepen veilig met antistolling omgegaan kan worden. Samen zorgen we voor veilige antistolling!

 • Doelgroep

  Artsen, aios, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers en apothekersassistenten, die werkzaam zijn in het UMCG én die te maken hebben met patiënten die antistolling gebruiken.

  Doel

  Na afloop van de nascholing weet je wat er in het antistollingsprotocol staat en hoe je dat kunt vinden. Je voelt je meer vertrouwd met antistolling. Je weet ook waar je met vragen terecht kunt. Samen zorgen we voor veilige antistolling!

 • Programma

  Let op! Dit betreft een online programma!

  In deze nascholing hoor je wat de belangrijkste punten uit het antistollingsprotocol zijn en je leert risicovolle situaties te herkennen. We bespreken wie wanneer tromboseprofylaxe voorgeschreven moet krijgen, en hoe er rondom ingrepen veilig met antistolling omgegaan kan worden.

  Programma
  15.00 Opening
  15.10 Start presentaties
  17.00 Afsluiting

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie
  De nascholing vindt online plaats.

  Sprekers

  Dr. M.J. Crop, Nefrologie, UMCG
  Prof.dr. I. C. van Gelder, Cardiologie, UMCG
  Prof.dr. K. Meijer, Hematologie, UMCG
  Dr. S. Meier, Anesthesiologie, UMCG
  Drs. S. Meijer, UMC staf, UMCG
  Dr. B.R. Saleem, Vaatchirurgie, UMCG
  Drs. A.M.T. Schmidt-Sanderink, Apotheek, UMCG

  Accreditatie

  Het programma is met 2 punten geaccrediteerd  bij: ABAN (cluster 2), Kwaliteitsregister V&V, VSR, NAPA, KNMP, NVZA en KABIZ (apothekersassistenten).

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de Antistollingscommissie. 

 • Kosten

  Deelnamekosten worden gefinancierd door UMC Staf.

  Inschrijving:

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine 
  (t) 050-361 00 03 (e) c.w.verver@umcg.nl