Masterclass startende (plaatsvervangende) opleiders OOR NO

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Masterclass

In deze masterclass wordt u als startende (plaatsvervangende) opleider voorbereid op het opleidersschap. Deze masterclass is bedoeld voor (plaatsvervangende) opleiders die nog gaan starten met het opleidersschap, dan wel maximaal een jaar bezig zijn.

Deze masterclass is een interactieve bijeenkomst met afwisselende werkvormen. De masterclass is onderdeel van het programma voor docentprofessionalisering in de OOR Noordoost, dat verder bestaat uit het Teach the Teacher programma en het Teaching on the Run programma. De masterclass wordt gegeven door ervaren opleiders vanuit de regio, samen met cursusleiders van het Teach the Teacher programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

 • Doelgroep

  Medisch specialisten: startende, plaatsvervangend en formeel opleiders uit de OOR NO regio.

 • Programma

  Deze masterclass start op meerdere momenten:
  17 oktober 2024
  12 december 2024

  De volgende onderwerpen komen tijdens deze masterclass aan bod:
  - visie op opleiden en opleiderschap
  - bewaken en bevorderen kwaliteit van de opleiding
  - regionale samenwerking
  - wat als het een aios mis gaat?
  - rolverdeling (plaatsvervangende) opleiders

  Programma
  09.00 Welkom en Inleiding
  Kennismaking en bespreking leerdoelen
  09.30 Visie op opleiden en opleiderschap
  10.30 Pauze
  10.45 Kwaliteitszorg
  11.15 Regionale samenwerking
  12.45 Lunch
  13.45 Wat als het mis gaat
  15.45 Rolverdeling opleiders
  16.30 Vragen deelnemers
  17.15 Wat nu?
  17.30 Plenaire afronding
  17.45 Einde

  Locatie
  Hotel Lumen
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Docent

  Agnes Diemers, hoofd Docentprofessionalisering, Wenckebach instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Paul Brand, kinderarts, programmaleider Teaching on the Run, Isala  Academie Zwolle
  Michael Lansbergen, klinisch fysioloog, COC voorzitter, ZGT Almelo
  Maarten Meijssen, MDL arts en opleider MDL ziekten, Isala Ziekenhuis Zwolle

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het ABAN.

  Organisatie

  Docentprofessionalisering in de OOR Noordoost regio. In samenwerking met Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

  Programma/organisatiecommissie
  Agnes Diemers, hoofd Docentprofessionalisering, Wenckebach instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Paul Brand, kinderarts, programmaleider Teaching on the Run, Isala  Academie Zwolle

 • Kosten

  Deelname aan deze masterclass kost € 680,- per persoon, inclusief het boek 'Petten van de opleider', koffie/thee en lunch. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving

  Inschrijving is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan een startdatum van de masterclass. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan een startdatum van de masterclass. In dat geval worden administratiekosten (€ 50,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050-3610265 (e) [email protected]