Masterclass NEN-EN-ISO 17025

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Masterclass

De norm ISO/IEC 17025 is een norm voor kalibratie en testlaboratoria. De norm is bedoeld om professionele laboratoria handvatten te geven voor het in kaart brengen en bevorderen van de eigen competenties en die van externe partners (bijvoorbeeld leveranciers). Tijdens de trainingsdagen leer je de filosofie en interpretatie van de ISO 17025 norm te vertalen naar toepassing binnen je eigen werkzaamheden. Ook krijg je dieptekennis van de ISO 17025. Verder wordt er aandacht besteed aan de overgang van de huidige norm ISO 17025:2005 naar de nieuwe ISO 17025:2018. Door interactieve oefeningen tijdens de training leer je nieuwe en bestaande eisen uit de norm correct en volledig te implementeren, om ze vervolgens in je eigen laboratorium te implementeren.

 • Doelgroep

  Analisten, kwaliteitsfunctionarissen en medisch technici, werkzaam in het UMCG.

  Doel

  Na het volgen van deze tweedaagse masterclass:

  • ben je bekend met de visie en het toepassingsgebied van de norm NEN-EN-ISO 17025:2018;
  • ben je op de hoogte van de eisen die NEN-EN-ISO 17025:2018 stelt;
  • kun je de normelementen uit de NEN-EN-ISO 17025 op een correcte wijze interpreteren;
  • ben je in staat om de juiste keuzes te maken in de vertaling van de norm naar jouw eigen organisatie;
  • heb je kennisgenomen van werkbare voorbeelden voor de implementatie van de normelementen;
  • is de relatie met andere normen bekend, zoals ISO 9001:2015 en waar van toepassing ISO 15189;
  • is de relatie tussen de NEN-EN-ISO 17025:2018 en relevante wet- en regelgeving bekend;
  • ben je vanuit de discussie tijdens de Masterclass bekend met een aantal voorbeelden voor verbetering van processen en bewaking daarvan
 • Programma

  Lesdata (08.30-17.00 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen:

  • interpretatie, doel en opbouw van de NEN-EN-ISO 17025
  • correctief verbeteren
  • procesbewaking en indicatoren

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Martin Ehlert, sr. Adviseur-trainer Kerteza

  Accreditatie

  De training wordt georganiseerd door het Wenckebach Instituut in nauwe samenwerking met Kerteza.

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]