Masterclass NEN-EN-ISO 15189: 2012

De norm verklaard
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Tijdens deze masterclass vergroot en verdiept u uw kennis van deze norm. Wat is NEN-EN-ISO 15189: 2012? Welke eisen staan hierin? Deze en andere vragen worden behandeld tijdens de tweedaagse masterclass.

 • Doelgroep

  Medewerkers medische laboratoria UMCG

  Doel

  Na afloop van deze masterclass:

  • bent u bekend met de visie en het toepassingsgebied van de norm NEN-EN-ISO 15189: 2012
  • bent u op de hoogte van de eisen die NEN-EN-ISO 15189: 2012 stelt
  • kunt u de normelementen uit de NEN-EN-ISO 15189: 2012 op een correcte wijze interpreteren
  • bent u in staat om de juiste keuzes te maken in de vertaling van de norm naar uw eigen organisatie
  • hebt u kennis genomen van werkbare voorbeelden voor de implementatie van de normelementen
  • is de relatie met andere normen bekend, zoals ISO 9001, ISO 17025
  • is de relatie tussen de NEN-EN-ISO 15189: 2012 en relevante wet- en regelgeving bekend
  • bent u vanuit de discussie tijdens de masterclass bekend met een aantal voorbeelden voor verbetering van processen en bewaking daarvan

  Duur

  De masterclass duurt twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur.

 • Programma

  Lesdata
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Programma
  Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen:
  - Interpretatie, doel en opbouw van de NEN-EN-ISO 15189
  - Correctief verbeteren  
  - Procesbewaking en indicatoren
  - Preventief verbeteren
  De werkvormen verschillen, maar zijn vooral interactief. Door middel van presentatie, oefeningen en discussie maakt u zich de stof goed eigen. Deze training is niet alleen gericht op kennis, maar ook op de interpretatie van deze kennis in uw eigen praktijk.

  Organisatie

  De training wordt gegeven door de NEN en Kerteza Training en Opleiding.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 995,- per persoon worden gefinancierd door UMC Staf. Bij niet verschijnen worden de kosten doorberekend aan de afdeling.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Centrale Intake
  (t) 050 36 17013 (e) centraleintake@umcg.nl