Masterclass NEN-EN-ISO 15189: 2012

De norm verklaard
De norm verklaard
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Masterclass

Tijdens deze online masterclass vergroot en verdiep je je kennis van deze norm. Wat is NEN-EN-ISO 15189: 2012? Welke eisen staan hierin? Deze en andere vragen worden behandeld tijdens de tweedaagse masterclass.

 • Doelgroep

  Medewerkers medische laboratoria UMCG

  Doel

  Na afloop van deze masterclass:

  • ben je bekend met de visie en het toepassingsgebied van de norm NEN-EN-ISO 15189: 2012
  • ben je op de hoogte van de eisen die NEN-EN-ISO 15189: 2012 stelt
  • kun je de normelementen uit de NEN-EN-ISO 15189: 2012 op een correcte wijze interpreteren
  • ben je in staat om de juiste keuzes te maken in de vertaling van de norm naar jouw eigen organisatie
  • heb je kennis genomen van werkbare voorbeelden voor de implementatie van de normelementen
  • is de relatie met andere normen bekend, zoals ISO 9001, ISO 17025
  • is de relatie tussen de NEN-EN-ISO 15189: 2012 en relevante wet- en regelgeving bekend
  • ben je vanuit de discussie tijdens de masterclass bekend met een aantal voorbeelden voor verbetering van processen en bewaking daarvan

  Duur

  De masterclass duurt twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur.

 • Programma

  Programma
  Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen:
  - Interpretatie, doel en opbouw van de NEN-EN-ISO 15189
  - Correctief verbeteren  
  - Procesbewaking en indicatoren
  - Preventief verbeteren
  De werkvormen verschillen, maar zijn vooral interactief. Door middel van presentatie, oefeningen en discussie maak je je de stof goed eigen. Deze training is niet alleen gericht op kennis, maar ook op de interpretatie van deze kennis in je eigen praktijk.

  Locatie
  Online via MS Teams

  Organisatie

  De training wordt gegeven door de NEN en Kerteza Training en Opleiding.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 1.150,- per persoon worden gefinancierd door UMC Staf (kosten onder voorbehoud). Bij niet verschijnen worden de kosten doorberekend aan de afdeling.

  Inschrijving

  Deelname is aan een minimum (4) en maximum (6) aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]