Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

Datum:
DATUM NOG NIET MOGELIJK
Soort cursus:
Cursus

De behandeling van breuken maakt het noodzakelijk dat een moderne chirurg de keuze heeft uit verschillende behandelmogelijkheden, zowel open als laparoscopische. Er is op dit moment niet één behandeling die ideaal is voor ieder type breuk. De laparoscopische techniek wijkt sterk af van de open technieken en vereist toch wel gerichte training. De literatuur laat zien dat het, zelfs na een lange leerperiode, noodzakelijk is om de techniek goed onder de knie te krijgen. Het begint allemaal met een gedegen cursus waar de basistechnieken aangeleerd worden, samen met de benodigde theoretische onderbouwing.

 • Doelgroep

  Gevorderde AIOS en specialisten van de snijdende specialismen.

  Doel

  Aan het eind van de cursus heeft u de kennis verworven om keuzes te maken in beschikbare hechttechnieken en kunt u deze technieken toepassen. Voor het verder perfectioneren van de techniek wordt een trainingsopstelling voor gebruik in de thuissituatie aanbevolen.

 • Programma

  Deze basiscursus laparoscopische breukchirurgie is zowel praktisch als theoretisch van aard. Vrijwel alle programmaonderdelen hebben de vorm van een inleidende lezing, gevolgd door een practicum. Er wordt aandacht besteed aan technische benodigdheden, positionering, voorbereiding op de OK, voorbereiding van de patiënt, anatomische overwegingen, laparoscopische liesbreuktechnieken en buikwandbreuken. Ook begrippen als bridging vs nonbridging, keuzes in prothetisch materiaal, afhankelijk van de gekozen techniek en biologicals komen aan bod. Tijdens de cursusdag wordt gewerkt met diverse materialen en weefsels. We beginnen met de trainingen van de basisvaardigheden voor de breukchirurgie. Daarna oefenen we deze techniek op varkensweefsel en uiteindelijk komt alles samen bij chirurgie op het gepreserveerde humane anatomische preparaat.

  Programma 
  08.50 Ontvangst en registratie
  09.00 Voordracht: Anatomie van het lieskanaal en de buikwand en de consequenties voor de endoscopische benadering
  09.30 Voordracht: Introductie in de laparoscopische buikwandchirurgie
  10.00 Practicum oefenbox: Laparoscopisch herstel littekenbreuk
  12.00  Lunch
  12.45 Voordracht: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel
  13.30 Practicum: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel op Thielse lichaam
  17.00  Evaluatie en uitreiking certificaat

  Docent

  Drs. F.A. Dijkstra, chirurg, UMCG
  Prof. dr. J.P.E.N. Pierie, chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden en
  hoogleraar medisch onderwijs ihb Endoscopische chirurgie, postacademisch onderwijs UMCG

  Erkenning

  U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met het Skillscenter UMCG en B. Braun company.

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 945,- per persoon. Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het AIOS-budget.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: e.f.wagenaar@umcg.nl, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3613558 (e) e.f.wagenaar@umcg.nl