Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

Periode:
Soort cursus:
Cursus

De behandeling van breuken maakt het noodzakelijk dat een moderne chirurg de keuze heeft uit verschillende behandelmogelijkheden, zowel open als laparoscopische. Er is op dit moment niet één behandeling die ideaal is voor ieder type breuk. De laparoscopische techniek wijkt sterk af van de open technieken en vereist toch wel gerichte training. De literatuur laat zien dat het, zelfs na een lange leerperiode, noodzakelijk is om de techniek goed onder de knie te krijgen. Het begint allemaal met een gedegen cursus waar de basistechnieken aangeleerd worden, samen met de benodigde theoretische onderbouwing.

  • Doelgroep

    Gevorderde AIOS en specialisten van de snijdende specialismen.

    Doel

    Aan het eind van de cursus heeft u de kennis verworven om keuzes te maken in beschikbare hechttechnieken en kunt u deze technieken toepassen. Voor het verder perfectioneren van de techniek wordt een trainingsopstelling voor gebruik in de thuissituatie aanbevolen.

  • Programma

    Deze basiscursus laparoscopische breukchirurgie is zowel praktisch als theoretisch van aard. Vrijwel alle programmaonderdelen hebben de vorm van een inleidende lezing, gevolgd door een practicum. Er wordt aandacht besteed aan technische benodigdheden, positionering, voorbereiding op de OK, voorbereiding van de patiënt, anatomische overwegingen, laparoscopische liesbreuktechnieken en buikwandbreuken. Ook begrippen als bridging vs nonbridging, keuzes in prothetisch materiaal, afhankelijk van de gekozen techniek en biologicals komen aan bod. Tijdens de cursusdag wordt gewerkt met diverse materialen en weefsels. We beginnen met de trainingen van de basisvaardigheden voor de breukchirurgie. Daarna oefenen we deze techniek op varkensweefsel en uiteindelijk komt alles samen bij chirurgie op het gepreserveerde humane anatomische preparaat.

    Programma 
    08.50 Ontvangst en registratie
    09.00 Voordracht: Anatomie van het lieskanaal en de buikwand en de consequenties voor de endoscopische benadering
    09.30 Voordracht: Introductie in de laparoscopische buikwandchirurgie
    10.00 Practicum oefenbox: Laparoscopisch herstel littekenbreuk
    12.00  Lunch
    12.45 Voordracht: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel
    13.30 Practicum: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel op Thielse lichaam
    17.00  Evaluatie en uitreiking certificaat

    Locatie
    Simulation Center UMCG

    Docent

    Drs. F.A. Dijkstra, chirurg, UMCG
    Prof. dr. J.P.E.N. Pierie, chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden en
    hoogleraar medisch onderwijs ihb Endoscopische chirurgie, postacademisch onderwijs UMCG

    Erkenning

    U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

    Organisatie

    Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met het Simulation Center UMCG en B. Braun company.

  • Kosten

    Deelname aan deze cursus kost € 965,- per persoon. Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het AIOS-budget.

    Inschrijving

    Deze cursus is volgeboekt. Je kunt je niet meer inschrijven. Wil je op de wachtlijst worden geplaatst? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

  • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
    Centrum Bij- en Nascholing
    (t) 050-3613558 (e) [email protected]