Kinderverpleegkunde

Periode:
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s en worden flexibel en vernieuwend ingericht. Op dit moment zetten we alle opleidingen uit het cluster Moeder en Kind om naar leereenheden die samen verschillende leerroutes vormen. Hierbij gaan we uit van leerroutes die uit zowel kern als functie overstijgende EPA’s bestaan, die vooralsnog leiden tot het specifieke diploma Kinderverpleegkunde.

 • Doelgroep

  Je bent verpleegkundige in een ziekenhuis of thuiszorginstelling en werkt met kinderen van 0-18 jaar. 

  Doel

  Na afloop van de opleiding ben je bekwaam verklaard voor de Kern en Functie Overstijgende EPA’s zoals door het College Zorg Opleidingen (CZO) vastgelegd.

  Duur

  De theorie wordt in 10 maanden aangeboden. Het afronden van de opleiding is afhankelijk van het moment waarop de deelnemer bekwaam verklaard wordt voor alle betreffende EPA’s in de praktijk.

 • Programma

  De kennis die binnen de opleiding wordt aangeboden is op basis van de vastgestelde theorie per EPA. Meer informatie over de EPA's Kinderverpleegkundige vind je hier.

  Tijdens de opleiding worden de kern EPA's aangeboden die leiden tot het diploma Kinderverpleegkunde. Voor de specifieke EPA's moet apart worden ingeschreven.

  EPA's KIN-VPK
  MK-KIN-1 KERN
  MK-KIN-2 KERN
  MK-KIN-3 KERN
  MK-KIN-4 KERN
  MK-FO-1 KERN
  MK-FO-4 KERN

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Toetsing

  De toetsing binnen de opleiding is formatief van aard.

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  Het theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Of je ook in aanmerking komt voor een CZO-diploma is afhankelijk van de instelling waar je de praktijkcomponent doorloopt.

 • Toelating

  Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5) en hebt een praktijkleerovereenkomst met een zorginstelling. Mogelijke vooropleidingen:

  • MBO-V of HBO-V

  • A-verpleegkundige.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 5.750,- per persoon.

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wil je een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt na afstemming een link om je in te schrijven.
  Deelname is aan een minimum en maximum (16) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) [email protected]

  Meer informatie over de leerroutes Moeder & Kind