Kinderverpleegkunde

Datum:
MEI 2023
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s en worden flexibel en vernieuwend ingericht. Op dit moment zetten we alle opleidingen uit het cluster Moeder en Kind om naar leereenheden die samen verschillende leerroutes vormen. Hierbij gaan we uit van leerroutes die uit zowel kern als functie overstijgende EPA’s bestaan, die vooralsnog leiden tot het specifieke diploma Kinderverpleegkunde.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen werkzaam met 0-18 jarigen, zowel intra- als trans- en extramuraal.

  Doel

  Je ontwikkelt competenties op het gebied van:

  • verpleegkundige zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders zowel intra- als extramuraal.

  • het in kaart brengen van de totale zorg, coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg in stabiele, acute, spoedeisende en levensbedreigende zorgsituaties aan een kind en gezin, ongeacht de leeftijd van het kind.

  • samenwerking met andere disciplines en afstemmen met de partners in de ketenzorg die bij de uitvoering van de behandeling van patiënten betrokken zijn.

  • het opbouwen van een relatie met kind en gezin, rekening houdend met culturele, persoonlijke en sociaaleconomische aspecten.

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en begeleiding op basis van actuele kennis en inzicht.

  • het leveren van een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de ouders en/of het kind in de zorg.

 • Programma

  Een ziek kind heeft vaak grote impact op het gehele gezin. Het begeleiden en ondersteunen van ouders of verzorgers is een belangrijke taak van de kinderverpleegkundige. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise. De leerroute die leidt tot CZO-erkenning Kinderverpleegkunde bestaat uit de volgende vijf modules:
  - Vakinhoudelijk handelen Generiek
  - Vakinhoudelijk handelen Kind
  - Vakinhoudelijk handelen Pasgeborene
  - Communicatie en samenwerking
  - Kwaliteitszorg.

  Uitgangspunten bij het onderwijs zijn:
  - theoretische kennis afgewisseld met praktisch vaardigheden.
  - aandacht voor kinderen in stabiele, maar ook snel wisselende en weinig voorspelbare, complexe situaties.
  - aandacht voor de verschillende leeftijdscategorieën en niveaus in ontwikkeling.
  - generieke kerncompetenties als communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit lopen als een rode draad door de opleiding.
  - kennisuitwisseling binnen de ketenzorg door deelnemers uit diverse zorgsituaties: intramuraal (kinderafdelingen, polikliniek, SEH, kinderpsychiatrie, instellingen kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperking) en trans- en extramuraal (specialistische thuiszorg, kinderhospice, medisch kinderdagverblijf ed).

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  Het theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Of je ook in aanmerking komt voor een CZO-diploma is afhankelijk van de instelling waar je de praktijkcomponent doorloopt.

 • Toelating

  Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5) en hebt een praktijkleerovereenkomst met een zorginstelling. Mogelijke vooropleidingen:

  • MBO-V of HBO-V

  • A-verpleegkundige.

  Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) [email protected]

  Meer informatie over de Verpleegkundige vervolgopleidingen Moeder en Kind.