Intensive care Kinderverpleegkunde

ICK
ICK
Periode:
T/M
Soort cursus:
Vervolgopleiding

In deze opleiding behandelen we de complexe zorg voor ernstig zieke kinderen. Het observeren, bewaken en ondersteunen en het overnemen van de vitale functies van een kind op een intensive care afdeling staan hierbij centraal. Door een methodische benadering krijg je handvatten om te kunnen handelen. Hierdoor beklijft het beter. Daarnaast wordt kennistekort inzichtelijk. Dat stelt jou in staat om je eigen leerproces blijvend te sturen, nu en in de toekomst. 

 • Doelgroep

  Deze scholing is gericht op de (kinder)verpleegkundige, die werkzaam is op de Intensive Care Kinderen en dient als basis voor het verwerven van de benodigde competenties om te functioneren als ICK verpleegkundige.

  Doel

  Na afronding van deze opleiding ben je in staat om:

  • Jouw handelen te onderbouwen met actuele theoretische kennis.
  • Op een professionele wijze te communiceren over het vakinhoudelijk handelen met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op een afdeling Intensive Care Kinderen.
  • Op een professionele manier samen te werken met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op een afdeling Intensive Care Kinderen.
  • Nieuwe kennis en inzichten te implementeren in jouw handelen als professional.
  • Jouw handelen te verantwoorden vanuit een maatschappelijk belang.
  • Op een professionele manier bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie.
  • Jouw werkzaamheden uit te voeren in multidisciplinair teamverband. Je kunt daarbij reflecteren op je eigen aandeel. 
  • Jouw handelen uit te voeren en te onderbouwen vanuit professionele standaarden en een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging op jouw afdeling.

  Duur

  De opleiding duurt 16 maanden.

 • Programma

  De focus van de opleiding ligt op het primaire zorgproces (het vakinhoudelijk handelen). Jij kunt jouw patiënt dusdanig bewaken en ondersteunen dat veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind tijdig worden herkend. Je kunt daarbij de klinische problemen analyseren en verwoorden en beredeneren welk aanvullend klinisch onderzoek nodig is om een gefundeerd klinisch beleid te kunnen formuleren. Deze bevindingen kun je omzetten naar (preventief) handelen, waarbij duidelijke prioriteiten worden gesteld. Bij het (preventief) handelen kun je het (on)gewenste klinisch verloop verwoorden op zowel korte als lange termijn. 

  De opleiding bestaat uit de volgende modules:
  - Vakinhoudelijk Handelen 1 (VH1/High Care)
  - Vakinhoudelijk Handelen 2 (Landelijke Leereenheid ICK)
  - Communicatie en Samenwerken
  - Kwaliteitszorg

  Indien de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde is afgerond, kan een vrijstelling worden aangevraagd voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Dit geldt dan voor de modules Communicatie & Samenwerken en Kwaliteitszorg. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  De studiebelasting is 8 uur per week.

  Toetsing

  Er vinden verschillende vormen van toetsing plaats gedurende de opleiding. Deze toetsing vindt zowel plaats binnen de theorie in de vorm van kennistoetsen als ook in de praktijk, waarbij het gaat om verschillende praktijkopdrachten. 

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  De theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  - Je bent werkzaam op een afdeling Intensive Care Kinderen en hebt een dienstverband van minimaal 24 uur/week.
  - Je beheerst de eindtermen van de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde tot het niveau ‘doet’ op een voor jouw setting relevant (deel)terrein van de kinderverpleegkundige.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 6.695,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie: sonh@umcg.nl.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) m.houwerzijl@umcg.nl

  Meer informatie over de Verpleegkundige vervolgopleidingen Moeder en Kind.