Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Opleiding tot deskundige infectiepreventie
Opleiding tot deskundige infectiepreventie
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Opleiding

De keuze voor de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg is een keuze voor een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties. De opleiding is bedoeld voor professionals die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGD’s en verantwoordelijk zijn of willen worden voor infectiepreventie.

De opleiding tot deskundige infectiepreventie is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  Je bent als Deskundige Infectiepreventie in opleiding werkzaam binnen de

  • intramurale gezondheidszorg of
  • extramurale gezondheidszorg (VVT-instelling) of
  • publieke gezondheidszorg

  Doel

  De opleiding leidt je op tot deskundige infectiepreventie. Na afloop van de opleiding kun je aan de slag binnen een instelling, zoals de GGD, een ziekenhuis of VVT-instelling.

  Duur

  De opleiding duurt 2 jaar en telt 19 lesblokken van 3 dagen. Daarnaast loop je een aantal korte stages van in totaal ongeveer 260 uur.

 • Programma

  Lesdata
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  De opleiding wordt generiek aangeboden (zowel voor de DI's uit het ziekenhuis, GGD of VVT-instelling),want in alle domeinen gaat het om het onderkennen van besmettingsrisico’s en het zorgdragen voor een omgeving waarin dergelijke risico’s zo klein mogelijk zijn en het handelend optreden als er toch een uitbraak optreedt. Of het nu gaat om een multiresistente bacterie op een intensive care in een verpleeghuis of een dreigende Legionellabesmetting in een sauna. Dat vergt een combinatie van grondige kennis van de microbiologie, de wet- en regelgeving op dat terrein en zeer goede communicatieve- en adviesvaardigheden. En het vermogen om samen te werken. Want hygiëne en infectiepreventie is per definitie een werkgebied waarin het draait om goede samenwerking. Niemand kan een uitbraak in zijn eentje voorkomen of indammen. Samenwerken doe je binnen je eigen organisatie maar ook daarbuiten, ketenzorg wordt steeds actueler.

  Vanaf maart 2023 wordt deze opleiding aangeboden in samenwerking met het MUMC. Het eerste lesblok wordt door alle studenten in Groningen gevolgd. Daarna zal de eerste lesdag van een lesblok altijd online aangeboden worden. De tweede en derde lesdag zijn fysiek op de locatie waar de student de opleiding volgt. Alle studenten volgen het curriculum zoals voorheen aangeboden via het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. De lesdagen en het onderwijsprogramma zijn identiek voor beide locaties.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Kennistoetsen
  • Verwerkingsopdrachten waarbij je laat zien dat de theoretische kennis kunt toepassen in je eigen beroepspraktijk
  • Proeven van bekwaamheid
  • Het kwaliteitsproject als afsluiting van de opleiding

  Erkenning

  De beroepsopleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg wordt door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend voor studenten die succesvol zijn afgestudeerd in een CZO-erkende instelling. Studenten uit de VVT-sector ontvangen een WI diploma.

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • een HBO (of bachelor) diploma in de gezondheidzorg of een masterdiploma op het gebied van verpleegkunde of gezondheidswetenschappen hebben
  • minimaal 24 uur per week werkzaam zijn als deskundige infectiepreventie in opleiding

  Indien de kandidaat niet voldoet aan bovenstaande instroomeisen kan - als er sprake is van een aangetoond en bewezen vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door de manager van de opleiding. Indien nodig geacht dient er een gedegen assessment afgenomen te worden door een extern bureau. De organisatie en kosten hiervan worden door de werkgever gedragen.  

  Vrijstelling
  Voor onderdelen van de opleiding kan je eventueel een vrijstelling aanvragen. Vrijstelling wordt verleend op basis van eerder verworven competenties. Je leidinggevende en de coördinator van het Wenckebach Instituut besluiten hierover.

  Plaatsing
  Op het reserveringsformulier kun je je voorkeurslocatie aangeven. Op basis van de aangegeven voorkeur, beschikbaarheid locatie en de woonafstand tot het opleidingsinstituut word je vervolgens geplaatst. Er zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar bij het Wenckebach Instituut voor onderwijs en opleiden. Bij het MUMC zijn maximaal 15 opleidingsplaatsen beschikbaar. 
   

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 11.820,-.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected],nl, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Lees de studiegids of neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Dr. J. (Jasmijn) Bloemert, opleidingsmanager cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg
  (e) [email protected]