Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Opleiding tot deskundige infectiepreventie
Opleiding tot deskundige infectiepreventie
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Opleiding

De keuze voor de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg is een keuze voor een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties. De opleiding is bedoeld voor professionals die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg of andere intramurale organisaties en in de publieke sector zoals bij de GGD en verantwoordelijk zijn of willen worden voor infectiepreventie.

 • Doelgroep

  Je bent als Deskundige Infectiepreventie in opleiding werkzaam binnen de

  • intramurale gezondheidszorg of
  • extramurale gezondheidszorg (VVT-instelling) of
  • publieke gezondheidszorg

  Doel

  Na de opleiding ben je deskundige infectiepreventie die werkzaam is  in de intramurale-, extramurale- of publieke gezondheidszorg.

  Duur

  De kernleerroute duurt 22 maanden. 

 • Programma

  Lesdata
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  De kernleerroute bestaat uit de volgende Kern-EPA’s:

  • Uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen 
  • Gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren
  • Gevraagd en ongevraagd niet protocollair adviseren
  • Ontwikkelen, implementeren, toetsen, evalueren en bijstellen van infectiepreventiebeleid
  • Coördineren en uitvoeren van taken bij een (mogelijke) verheffing/uitbraak
  • Ontwikkelen en geven van scholing en voorlichting aan diverse doelgroepen

  Een EPA bestaat uit meerdere lesblokken; het aantal is afhankelijk van de omvang van de EPA. Een lesblok is gemiddeld 1x per 3 a 4 weken. Een lesblok bestaat uit 3 lesdagen; 1 online begeleide studiedag (BSD) en 2 fysieke lesdagen. De BSD dag is de week voorafgaand aan de 2 fysieke lesdagen. Tijdens de BSD dagen werken de studenten van het WIOO en het MUMC+ samen. De student moet er rekening mee houden dat hij gedurende de opleiding 1-2 x een lesblok volgt op de andere locatie. De opleiding is generiek voor alle bij de doelgroep benoemde sectoren. Meer informatie over de kern EPA's Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg vind je hier.

  Locatie
  De opleiding wordt fysiek aangeboden in het UMCG in Groningen en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). De opleiding wordt op beide locaties tegelijk aangeboden. Bij inschrijving geeft de student een voorkeurslocatie aan.

  Toetsing

  De opleiding volgens de EPA-systematiek is in ontwikkeling. Op dit moment wordt met de praktijken de toetsinstrumenten vastgesteld.. De praktijken zijn zelf verantwoordelijk voor het bekwaam verklaren van de student.

  Docent

  De kerndocenten van de opleiding zijn deskundige infectiepreventie en hebben een opleiding gevolgd tot docent. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van gastdocenten. Dit zijn experts uit het werkveld.

  Erkenning

  De beroepsopleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg wordt door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend voor studenten die succesvol zijn afgestudeerd in een CZO-erkende instelling. Studenten uit de VVT-sector ontvangen een WI-diploma.

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • een HBO (of bachelor) diploma in de gezondheidzorg of een masterdiploma op het gebied van verpleegkunde of gezondheidswetenschappen hebben
  • minimaal 24 uur per week werkzaam zijn als deskundige infectiepreventie in opleiding

  Indien de kandidaat niet voldoet aan bovenstaande instroomeisen kan - als er sprake is van een aangetoond en bewezen vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door de manager van de opleiding. Indien nodig geacht dient er een gedegen assessment afgenomen te worden door een extern bureau. De organisatie en kosten hiervan worden door de werkgever gedragen.  

  Vrijstelling
  Voor onderdelen van de opleiding kan je eventueel een vrijstelling aanvragen. Vrijstelling wordt verleend op basis van eerder verworven competenties. Je leidinggevende en de coördinator van het Wenckebach Instituut besluiten hierover.

  Plaatsing
  Op het reserveringsformulier kun je je voorkeurslocatie aangeven. Op basis van de aangegeven voorkeur, beschikbaarheid locatie en de woonafstand tot het opleidingsinstituut word je vervolgens geplaatst. Er zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. Bij het MUMC zijn maximaal 15 opleidingsplaatsen beschikbaar. 

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 11.820,- per persoon (kosten onder voorbehoud).

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.
   

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]