Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Opleiding tot deskundige infectiepreventie
Datum:
MAART 2022
Soort cursus:
Opleiding

De keuze voor de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg is een keuze voor een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties. De opleiding is bedoeld voor professionals die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGD’s en verantwoordelijk zijn of willen worden voor infectiepreventie.

 • Doelgroep

  Je bent als Deskundige Infectiepreventie in opleiding werkzaam binnen de

  • intramurale gezondheidszorg of
  • publieke gezondheidszorg

  Doel

  De opleiding leidt je op tot deskundige infectiepreventie. Na afloop van de opleiding kun je aan de slag binnen een instelling, zoals de GGD of een ziekenhuis.

  Duur

  De opleiding duurt 2 jaar en telt 19 lesblokken van 3 dagen. Daarnaast loop je een aantal korte stages van in totaal ongeveer 260 uur.

 • Programma

  Eén opleiding. Want in beide domeinen gaat het om het onderkennen van besmettingsrisico’s, het zorgdragen voor een omgeving waarin dergelijke risico’s zo klein mogelijk zijn en het handelend optreden als er toch een uitbraak optreedt. Of het nu gaat om een multiresistente bacterie op een intensive care of een dreigende Legionellabesmetting in een openbaar zwembad. Dat vergt een combinatie van grondige kennis van de microbiologie, de wet- en regelgeving op dat terrein en zeer goede communicatieve- en adviesvaardigheden. En het vermogen om samen te werken. Want hygiëne en infectiepreventie is per definitie een werkgebied waarin het draait om goede samenwerking. Niemand kan een uitbraak in zijn eentje voorkomen of indammen. Samenwerken doe je binnen je eigen organisatie maar ook daarbuiten, ketenzorg wordt steeds actueler.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Kennistoetsen
  • Verwerkingsopdrachten waarbij je laat zien dat de theoretische kennis kunt toepassen in je eigen beroepspraktijk
  • Proeven van bekwaamheid
  • Het kwaliteitsproject als afsluiting van de opleiding

  Erkenning

  De beroepsopleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg wordt door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend voor studenten die succesvol zijn afgestudeerd in een CZO-erkende instelling.

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • een HBO (of bachelor) diploma in de gezondheidzorg of een masterdiploma op het gebied van verpleegkunde of gezondheidswetenschappen hebben
  • minimaal 24 uur per week werkzaam zijn als deskundige infectiepreventie in opleiding

  Vrijstelling
  Voor onderdelen van de opleiding kan je eventueel een vrijstelling aanvragen. Vrijstelling wordt verleend op basis van eerder verworven competenties. Je leidinggevende en de coördinator van het Wenckebach Instituut besluiten hierover.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 11.140,-.

  Inschrijving:

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Vera Wiering (secretariaat) via sonh@umcg.nl.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Het is een partnerschap. Wij zorgen voor een goede opleiding, jij bent als student verantwoordelijk voor je eigen leerproces. De verantwoordelijkheid van de praktijk is jou als student een omgeving te bieden die werkomgeving èn leeromgeving is. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Vraag de studiegids aan via sonh@umcg.nl of neem contact op met opleidingscoördinator Dini Veenstra. Zij vertelt je graag meer.

  Wenckebach Instituut UMCG
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl