High Care Verpleegkunde

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

Verpleegkundige zorg wordt complexer. Dit komt onder andere door demografische veranderingen, toename van het aantal chronisch zieken, complexe behandelingen, samenwerking van zorgprofessionals en steeds hogere kwaliteitseisen in de zorg. Complexe zorg vindt tegenwoordig niet alleen plaats op speciaal daarvoor ingerichte afdelingen, zoals medium care’s of stroke units. Ook op verpleegafdelingen chirurgie, interne geneeskunde en oncologie komt deze zorg steeds vaker voor.

 • Doelgroep

  Wanneer je als verpleegkundige:

  • in je beroepsuitoefening te maken hebt met complexe zorg
  • je kennis en vaardigheden wilt verdiepen of vernieuwen.

  Wanneer je als verpleegkundige werkt op een afdeling (of gaat werken) waar gebruik wordt gemaakt van bewakingsapparatuur dan wordt een aanvullend programma aangeboden: High Care Bewaking. Hiervoor moet je je apart inschrijven.

  Doel

  Om complexe zorg te kunnen bieden leer je in deze cursus:
  1. De gezondheidssituatie van de patiënt systematische te beoordelen.
  2. Jouw handelen te onderbouwen met actuele theoretische kennis. 
  3. Op een professionele wijze te communiceren over het vakinhoudelijk handelen met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op jouw afdeling. 
  4. Op een professionele manier samen te werken met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op jouw afdeling. 
  5. Nieuwe kennis en inzichten te implementeren in jouw handelen als professional. 
  6. Jouw handelen te verantwoorden vanuit een maatschappelijk belang. 
  7. Op een professionele manier bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie. 
  8. Jouw handelen uitvoeren en onderbouwen vanuit professionele standaarden en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging op jouw afdeling. 

  Duur

  Deze cursus bestaat uit zes cursusdagen. Los daarvan volg je een toetsing waarop individueel wordt ingeschreven.

 • Programma

  Dag 1: Kennismaking en homeostase, methodiek
  Dag 2: De patiënt met respiratoire problemen I, De patiënt met respiratoire problemen II
  Dag 3: De patiënt met respiratoire problemen III, De patiënt met een afwijkende hartslag
  Dag 4: De patiënt met een afwijkende bloeddruk, De patiënt met verlaagd bewustzijn
  Dag 5: De patiënt met een verminderde diurese, De patiënt met een stollingsstoornis
  Dag 6: Complexe zorg in uitvoering I, Complexe zorg in uitvoering II + evaluatie

  Om het leren zo effectief mogelijk te maken, bieden wij in een digitale leeromgeving interactieve voorbereiding aan. In de bijeenkomsten gaan we door middel van casuïstiek actief met de kennis uit de voorbereiding aan de slag. Het is dus van belang dat je de voorbereiding goed doorloopt.

  Accreditatie

  Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  Deelname aan deze module geeft op dit moment geen recht op vrijstellingen voor de verpleegkundige vervolgopleidingen.

 • Toelating

  De basiskennis van de initiële beroepsopleiding Verpleegkunde is een vereiste om deel te kunnen nemen.

  Kosten

  Deelname aan de nascholing kost € 1.100,- per persoon.

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 1.100,- worden gefinancierd uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Heeft u een voornemen om een medewerker op te leiden, maar weet u nog niet wie dit is? U kunt een opleidingsplaats reserveren door een mail te sturen aan Ruth van Wijk via [email protected]. Graag daarbij 'reservering HCV' in de onderwerpbalk zetten. Heeft u een opleidingsplaats gereserveerd en wilt u zich inschrijven? Neem dan ook contact op met Ruth van Wijk.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]