Herkennen en behandelen van pijn voor verpleegkundigen

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

In deze cursus krijg je als verpleegkundige een theoretisch kader aangereikt, dat jou helpt pijn beter te begrijpen en verklaren. Daarnaast oefen je om je eigen klinische vaardigheden (en die van je collega's) te verbeteren. De kennis en competenties die je verwerft, helpen je bij de verpleegkundige pijndiagnostiek en het vertalen van je bevindingen naar een passende pijnbehandeling. 

Door voorbereidende opdrachten en fysieke lesbijeenkomsten krijg je de mogelijkheid je kennis over de pijnzorg te verbreden en te verdiepen. Dit stelt je in staat binnen je afdeling op verschillende manieren bij te dragen aan een zo goed mogelijke uitvoering van de pijnzorg.

Deze cursus sluit aan op de E-learning 'Pijn, herkenning en behandeling in het UMCG'. 

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen

  Doel

  Deze tweedaagse cursus is ontwikkeld met de ambitie de verpleegkundige zorg rondom de patiënt met (mogelijke) pijn te verbeteren. Binnen deze ambitie is de aandachtsvelder pijn een verpleegkundige die op de eigen afdeling een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van kwalitatief goede pijnzorg. Om dit doel te bereiken moet de aandachtsvelder enerzijds pijn binnen een theoretisch kader kunnen benaderen en begrijpen. Anderzijds moet de aandachtsvelder op de verpleegafdeling de gewenste klinische interventies kunnen uitvoeren.

  Duur

  De cursus bestaat uit 16 uur voor de voorbereidende opdrachten en 16 uur klassikaal onderwijs.

 • Programma

  21 november 2024
  08.30  Ontvangst
  08.45  Opening
  09.00  Start programma
  12.00  Lunch
  12.45  Vervolg programma
  16.15  Einde dag 1

  28 november 2024
  08.30  Ontvangst
  08.45  Opening
  09.00  Start programma
  12.15  Lunch
  13.00  Vervolg programma
  16.00  Afsluiting

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Voorbereiding lesdag 1
  Chronische pijn, postoperatieve pijn, Oncologische pijn en pijnzorg en Regionale pijnbehandeling

  Voorbereiding lesdag 2
  Pijnanamnese en pijnmeting, Non-farmacologische interventies bij pijn, Patiëntenvoorlichting en Braken en Misselijkheid

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  T. Rekker, verpleegkundig specialist intensieve zorg, anesthesiologie, UMCG
  Drs A.J.M. Konijn, anesthesioloog, anesthesiologie, UMCG
  Dr U. Beese, anesthesioloog/ pijnspecialist, anesthesiologie, UMCG
  M.E.C. Ockels, verpleegkundig specialist acute pijn service, anesthesiologie, UMCG
  A.P. Arends-van Huis, physician assistant, anesthesiologie, UMCG
  J. van Yperen, adviseur leren en ontwikkelen, WIOO, UMCG 
  J.M. Blaauw, verpleegkundig specialist anest acute pijn service, anesthesiologie, UMCG  

  Accreditatie

  Accreditatie is aangevraagd bij V&VN.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

 • Kosten

  De kosten voor deelname  ad € 340,- worden gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Je kunt je tot 7 november 2024 inschrijven. Deelname is aan een maximumaantal gebonden. Wij informeren je zo snel mogelijk over plaatsing. Bij verhindering kan een vervanger jouw plaats innemen.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (e) [email protected]