Geriatrische Revalidatiezorg bij niet-aangeboren hersenletsel

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In de vierdaagse cursus Geriatrische Revalidatiezorg bij niet-aangeboren hersenletsel (GRZ) leer je hoe je de kwaliteit van de revalidatie van patiënten met een beroerte kunt verbeteren. Door een betere samenwerking en een eenduidige behandelaanpak in de behandelketen te realiseren, krijgen patiënten de juiste zorg op iedere plek.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen MBO-niveau 4 en verzorgenden IG-niveau 3

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  -  heb je kennis van de mogelijke gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel functioneren
  - heb je vaardigheden geleerd om deze kennis toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk
  - heb je inzicht in de eigen attitude en de invloed daarvan op de NAH-patiënt

 • Programma

  Lesdata 
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  De cursus bevalt zowel theorie- als praktijkonderdelen.

  In de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte (2009) wordt genoemd dat ’…het revaliderend verplegen zich niet alleen richt op het mobiliseren van patiënten en hen trainen in het uitvoeren van zelfzorgtaken, maar dat factoren die van invloed zijn op het herstel van patiënten, zoals voedingstoestand, cognitieve en emotionele status ook van groot belang zijn…’. In de cursus komen daarom vijf thema’s uit de richtlijn aan de orde, namelijk:

  -    Theoretische achtergrond van revalidatie
  -    Mobiliteit en ADL
  -    Cognitieve stoornissen (inclusief signaleren van depressie)
  -    Communicatiestoornissen
  -    Informatievoorziening aan patiënt en naasten

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

  Organisatie

  Centrum Bij- en nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met de afdeling Neurorevalidatie van het UMCG Centrum voor Revalidatie.

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050-3611402 (e) [email protected]