Endoscopieverpleegkunde

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Endoscopieverpleegkunde is een uitdagend vak. Als verpleegkundige heb je korte tijd intensief contact met de patiënt en tijdens de endoscopische onderzoeken werk je met specialistische apparatuur. Dit maakt dat het vak hoge eisen stelt aan je technische- en communicatieve vaardigheden. 

De bouwstenen voor het CZO erkend verpleegkundig vervolgonderwijs zijn EPA’s. EPA staat voor Entrustable Professional Activity, dat wil zeggen een: ‘toe te vertrouwen beroepsactiviteit’. Deze beroepsactiviteiten zijn beschrijvingen van het dagelijks werk van een zorgprofessional binnen een bepaalde context. Door EPA's als basis te gebruiken ontstaan er flexibele leerroutes, omdat niet iedere praktijk hetzelfde is. Daardoor kunnen zorgorganisaties professionals flexibel inzetten om in te spelen op de veranderende zorgvraag en wisselende capaciteitsbehoefte. Hierdoor zijn zorgorganisaties én professionals klaar voor de zorgvraag van morgen.

 • Doelgroep

  Je bent werkzaam als verpleegkundige op een Endoscopiecentrum en je wilt de Kern EPA’s en/of de specifieke EPA’s volgen van de CZO erkende opleiding Endoscopieverpleegkundige.

  Doel

  Een werkleerperiode met Kern- en of specifieke Entrustable Professional Activities (EPA’s),  waarin je toewerkt naar een bekwaamverklaring per EPA wat maakt dat je een beroepsactiviteit zelfstandig mag uit voeren.  
  Het opleidingsstelsel waarvan dit onderwijs deel uitmaakt wordt vormgegeven in het project CZO Flex level.

  Binnen dit project zijn voor de Endoscopie verpleegkundige drie kern EPA’s aangemerkt, waarvan de toevertrouwde bekwaamheid een voorwaarde is voor het behalen van een diploma. Daarnaast zijn drie specifieke EPA’s aangemerkt waarvan de toevertrouwde bekwaamheid een voorwaarde is voor het behalen van een certificaat.

  Duur

  De kernleerroute duurt gemiddeld 10 maanden. 
   

 • Programma

  Het theoretisch onderwijsprogramma voorziet in kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de KERN- en/of specifieke EPA’s en voor de EPA overstijgende leeractiviteit Kwaliteitszorg &EBP (EOL). Meer informatie over de EPA's Endoscopieverpleegkundige vind je hier

  De kernleerroute bestaande uit drie EPA's leiden tot het CZO erkende diploma Endoscopieverpleegkunde.

  De specifieke EPA's leiden tot losse CZO certificaten.

  Meer informatie over de startdata van de verschillende EPA's vind je onder tabblad Kosten en inschrijving.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

 • Toelating

  Om de kern EPA’s en of specifieke EPA’s te volgen moet je geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige.

  Kosten

  Deelname aan deze kernleerroute kost:
  € 3.168,- per persoon voor de kernopleiding (Kern EPA's 1,2 en 3)
  € 432,- per persoon voor specifieke EPA 4
  € 576,- per persoon voor specifieke EPA 5
  € 432,- per persoon voor specifieke EPA 6
  € 432,- per persoon voor Kwaliteitszorg EBP (EOL)

  Inschrijving

  De kernleerroute bestaat uit EPA 1, 2 en 3. Separate inschrijving voor EPA 1, 2 of 3 is niet mogelijk. Klik op de scholingsdatum van jouw keuze om je in te schrijven.

  Kernopleiding - bestaat uit Kern EPA's 1, 2 en 3)
  2 september 2024 

  Kwaliteitszorg & EBP (EOL)
  16 september 2024

  Let op! Inschrijving voor de EOL is alleen mogelijk bij deelname aan de volledige kernopleiding.

  Specifieke EPA 4 - Assisteren scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)
  Deze EPA start in februari 2025.

  Specifieke EPA 5 - Assisteren scopist bij Endoscopisch longonderzoek
  Datum nog niet bekend

  Specifieke EPA 6 - Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch long onderzoek
  3 juni 2024

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]