DOO Bekostiging van de ziekenhuiszorg

Hoe je als medisch specialist invloed hebt op de kosten van de zorg
Periode:
Soort cursus:
Cursus

Je bent als (toekomstig) medisch specialist de regisseur van het zorgproces. Je hebt een groteverantwoordelijkheid in de financiën van het ziekenhuis, echter vaak zonder precies te weten wat jeinvloed is. Tijdens deze avond krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten van de zorg in het ziekenhuis en de rol van het DBC systeem hierin. Deze kennis kan jou helpen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in balans te houden.

 • Doelgroep

  A(n)ios

 • Programma

  Het programma duurt van 17.30-20.30 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.

  Onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen:
  Ziekenhuisproductie - het belang van goede registratie
  Jan Koning en Hanneke Bouwsema, Adviseurs Expertise Centrum Zorgproduct Martini Ziekenhuis
  Nut en noodzaak van kostprijzen
  Michel van Everdingen, Bedrijfseconomisch adv. Martini Ziekenhuis

  Locatie
  Martini Ziekenhuis, vergaderruimte Geel/Paars

  Sprekers

  Jan Koning en Hanneke Bouwsema, Adviseurs Expertise Centrum Zorgproduct Martini Ziekenhuis
  Michel van Everdingen, Bedrijfseconomisch adviseur Martini Ziekenhuis

  Organisatie

  Martini Academie, in het kader van Discipline Overstijgend onderwijs voor AIOS.

 • Kosten

  Voor deelnemers (anios/aios) van het MCL, UMCG en Martini Ziekenhuis zijn er geen kosten verbonden aan deze onderwijsactiviteit. Deelnemers uit andere huizen betalen een deelnemersbijdrage. Voor meer informatie hierover kunt je contact opnemen met medischevervolgopleidingen@mzh.nl.

  Inschrijving

  Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar medischevervolgopleidingen@mzh.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 oktober 2021.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat PAO
  (t) 050-3611402 (e) paog@umcg.nl