DOO Bekostiging van de ziekenhuiszorg

Hoe je als medisch specialist invloed hebt op de kosten van de zorg
Hoe je als medisch specialist invloed hebt op de kosten van de zorg
Periode:
Soort cursus:
Masterclass

Je bent als (toekomstig) medisch specialist de regisseur van het zorgproces. Je hebt een groteverantwoordelijkheid in de financiën van het ziekenhuis, echter vaak zonder precies te weten wat jeinvloed is. Tijdens deze avond krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten van de zorg in het ziekenhuis en de rol van het DBC systeem hierin. Deze kennis kan jou helpen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in balans te houden.

 • Doelgroep

  A(n)ios

  Deze cursus past ook goed in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

  Duur

  De cursus duurt van 17.00-20.00 uur (inclusief broodjes). Inloop vanaf 16.30 uur.

 • Programma

  Onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen:
  Ziekenhuisproductie - het belang van goede registratie
  Jan Koning en Hanneke Bouwsema, Adviseurs Expertise Centrum Zorgproduct Martini Ziekenhuis
  Nut en noodzaak van kostprijzen
  Jantien Stalman, Bedrijfseconomisch adviseur Martini Ziekenhuis

  Locatie
  Martini Ziekenhuis (vergaderruimte Geel)

  Sprekers

  Jan Koning en Hanneke Bouwsema, Adviseurs Expertise Centrum Zorgproduct Martini Ziekenhuis
  Jantien Stalman en Christa van der Lei, Bedrijfseconomisch adviseurs Martini Ziekenhuis

  Organisatie

  Martini Academie, in het kader van Discipline Overstijgend onderwijs voor AIOS.

 • Kosten

  Voor deelnemers (anios/aios) van het MCL, UMCG en Martini Ziekenhuis zijn er geen kosten verbonden aan deze onderwijsactiviteit. Deelnemers uit andere huizen betalen een deelnemersbijdrage. Voor meer informatie hierover kunt je contact opnemen met [email protected].

  Inschrijving

  Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar: [email protected].

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (e) [email protected]