Dialyseverpleegkunde

Periode:
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Dialyseverpleegkunde is een boeiend vak en volop in beweging. Je verleent hoogcomplexe zorg. Je weet alles van de apparatuur, je weet alles van nierfunctievervangende behandelingen. Bovendien ben je voor patiënten en hun naasten de steun en toeverlaat in een langdurende en vaak intensieve zorgrelatie. 

De vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  Je bent verpleegkundige en werkzaam op een dialyseafdeling.

  Doel

  De opleiding leidt je op tot dialyseverpleegkundige. Na afloop van de opleiding kun je aan de slag op dialyseafdelingen in ziekenhuizen en dialysecentra.

  Duur

  De opleiding duurt vijftien maanden en telt 26 lesdagen. Je stage valt binnen de opleidingsperiode.

 • Programma

  Je verwerft specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van nierfunctiestoornissen, nierziekten en nierfunctievervangende behandelingen en niertransplantatie.  Om de zorg voor de chronische en acute patiënt met nierfalen te kunnen verlenen. 
   
  De opleiding bestaat uit 5 modules: 

  • Vakinhoudelijk handelen 1: Hierin staat de zorg voor de chronische hemodialysepatiënt en de PD patiënt centraal 
  • Communicatie en samenwerking 1: Hierin staat de begeleiding en gespreksvoering bij predialyse, hemodialyse en peritoneaal dialyse centraal 
  • Vakinhoudelijk handelen 2: Hierin staat de zorg voor de patiënt met acuut nierfalen en transplantatie centraal. 
  • Communicatie en samenwerking 2: Hierin staat de coördinatie en samenwerking met andere disciplines centraal 
  • Kwaliteitszorg: Hierin staat het uitvoeren van een onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering centraal

  Theorie en praktijk
  De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Deze zijn op elkaar afgestemd. Na de voorbereiding op de lesdagen (zelfstudie) verwerf je kennis in de lesbijeenkomsten. Deze breng je vervolgens in de praktijk.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Kennistoetsen - toetsing door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  • Verwerkingsopdrachten na iedere onderwijsbijeenkomst - dit wordt getoetst in de praktijk
  • Proeve van bekwaamheid na iedere module - toetsing in de praktijk of op het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  • Plan van aanpak voor een kwaliteitsproject binnen je eigen beroepspraktijk - toetsing door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  • Presentatie van dit plan binnen je eigen afdeling - toetsing in de praktijk

  Erkenning

  De vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige. Meer informatie vind je op de website van CZO.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 4.945,- per persoon.

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wil je een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt na afstemming een link om je in te schrijven. Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden, Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

  Startmomenten
  De november-groep start elk jaar, ongeacht het aantal minimum inschrijvingen, met een maximum van 21 studenten. De april-groep start bij een minimum van 8 inschrijvingen en heeft een maximum van 16 inschrijvingen.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen.
  Meer over: wat wij belangrijk vinden in het onderwijs 

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]