Dialyseverpleegkunde

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Dialyseverpleegkunde is een boeiend vak en volop in beweging. Je verleent hoogcomplexe zorg. Je weet alles van de apparatuur, je weet alles van nierfunctievervangende behandelingen. Bovendien ben je voor patiënten en hun naasten de steun en toeverlaat in een langdurende en vaak intensieve zorgrelatie. 

 • Doelgroep

  Je bent verpleegkundige en werkzaam op een dialyseafdeling.

  Doel

  De opleiding leidt je op tot dialyseverpleegkundige. Na afloop van de opleiding kun je aan de slag op dialyseafdelingen in ziekenhuizen en dialysecentra.

  Duur

  De opleiding duurt vijftien maanden en telt 26 lesdagen. Je stage valt binnen de opleidingsperiode.

 • Programma

  In de functie staan twee zaken centraal:

  • het technisch voorbereiden en uitvoeren van de dialysebehandeling
  • de psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn naasten.


  Dat vertaalt zich in een tamelijk zwaar inhoudelijk programma. Je verwerft je specifieke kennis van nierfunctiestoornissen, nierziekten en nierfunctievervangende behandelingen zoals hemodialyse, peritoneale dialyse en filtertechnieken. Ook de niertransplantatie wordt hiertoe gerekend.

  Daarnaast komt in de opleiding natuurlijk ook de psychosociale zorg voor de patiënt en zijn naasten aan de orde. Dan gaat het over voorlichting, instructie en begeleiding. Maar bijvoorbeeld ook hoe je gezondheidsrisico’s van je patiënten tijdig onderkent.
  Je leert deze kennis en vaardigheden toe te passen bij chronisch zieke patiënten, bij acuut opgenomen patiënten en bij IC-patiënten. Je leert deze kennis toe te passen op álle aspecten van het vakinhoudelijk handelen. Je verdiept je dus ook in de coördinatie van de zorg rond een patiënt in een multidisciplinair team.

  Theorie en praktijk
  De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. De kennis wordt gepresenteerd in de vorm van responsiecolleges, opdrachten en zelfstudie. Je oefent de vaardigheden in het skillslab en binnen je eigen werkkring. Je krijgt daartoe een groot aantal verwerkingsopdrachten. Je werkbegeleider begeleidt je bij het uitvoeren van deze opdrachten.

  Soms kunnen studenten een onderdeel van de opleiding niet uitvoeren binnen hun eigen instelling. Sommige centra hebben bijvoorbeeld geen IC of geen peritoneale dialyse. Dan is een aanvullende stage in een ander ziekenhuis of dialysecentrum verplicht.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Kennistoetsen
  • Verzorgen van presentaties, soort klinische les
  • Verwerkingsopdrachten na iedere onderwijsbijeenkomst
  • Proeve van bekwaamheid na iedere module
  • Plan van aanpak voor een kwaliteitsproject binnen je eigen beroepspraktijk. Deze stel je aan het einde van de opleiding op in het kader van de module over kwaliteitszorg.
  • Presentatie van dit plan binnen je eigen afdeling.

  Erkenning

  De vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • geregisteerd staan in het BIG-register als verpleegkundige
  • een relevante werkplek hebben.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 4.650,- per persoon.

  Inschrijving:

  Deelname is aan een minimum en maximum (16) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de cursusadministratie via sonh@umcg.nl

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met opleidingscoördinator Ina Jager. Zij vertelt je graag meer.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl