Dialyseverpleegkunde

Periode:
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Misschien heb je al veel ervaring in de zorg of sta je juist aan het begin van je loopbaan. Je wilt hoe dan ook graag een nieuwe stap zetten. In de kernleerroute Dialyseverpleegkunde maak je kennis met de alle facetten binnen de dialysezorg. 

Deze leerroute is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

Bekijk ook de nieuwe kernleerroute: Dialyse-assistent.

 • Doelgroep

  Je bent werkzaam als verpleegkundige waar je zorgdraagt voor dialysepatiënten.

  Doel

  De theoretische onderbouwing voor je verpleegkundig handelen in de praktijk, zodat je je verder kunt ontwikkelen en je bekwaam wordt. Voor de leerroute dialyseverpleegkundige is de toevertrouwde bekwaamheid in de praktijk een voorwaarde voor het behalen van een diploma. 

  Duur

  De kernleerroute duurt gemiddeld twaalf maanden. 

 • Programma

  Het theoretisch onderwijsprogramma voorziet in kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de Kern- en/of specifieke EPA’s. Meer informatie over de EPA's Dialyseverpleegkundige vind je hier.

  De kernleerroute voor Dialyse verpleegkundige bestaat uit vier kern EPA’s en leidt op tot het CZO erkende diploma Dialyseverpleegkundige. De vier specifieke EPA’s leiden tot losse (CZO) certificaten.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG en online lesdagen (BSD = begeleide studiedagen)

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. De theorietoetsen bestaan uit:
  •  Kennistoetsen
  •  Vakinhoudelijke opdrachten (o.a. presenteren, demonstreren, verslaglegging)

  Erkenning

  De vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige en werkzaam zijn op een dialyseafdeling. Meer informatie vind je op de website van CZO.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 4.945,- per persoon.

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wil je een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt na afstemming een link om je in te schrijven. Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

  Startmomenten
  De november-groep start elk jaar, ongeacht het aantal minimum inschrijvingen, met een maximum van 21 studenten. De april-groep start bij een minimum van 8 inschrijvingen en heeft een maximum van 16 inschrijvingen.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen.
  Meer over: wat wij belangrijk vinden in het onderwijs 

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]