Bijscholing Basiscardiologie

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

In deze scholing staat de zorg voor een patiënt op een cardiologische verpleegafdeling van een algemeen ziekenhuis centraal. Hart- en vaatziekten komen veel voor. Patiënten met chronisch hartfalen hebben vaak langdurig en multidisciplinaire zorg nodig.  Tijdens deze scholing verdiep je je in de anatomie, (electro) fysiologie, pathologie, diagnostiek en de behandeling van hart en/of vaatziekten. Daarnaast gaan we in op cardiologische medicatie. 

De Bijscholing Basiscardiologie is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

Deelnemers aan het woord:
'Supermooi vormgegeven, met veel afwisseling!'

'Veel theorie, maar door de afwisseling met de vragen en testen is het goed te doen en door herhaling blijft het beter hangen. Het is een leerzame cursus en fijn dat we in de les nog alles opnieuw bij langs kunnen gaan en eventueel vragen kunnen stellen en beantwoord kunnen krijgen.'

'Duidelijke informatie, leuk om op deze manier je kennis te verdiepen. Goede afwisseling tussen theorie en filmpjes.'
 

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen, werkzaam op een afdeling Cardiologie

  Doel

  Na afloop van deze bijscholing kun jij de cardiologisch patiënt informeren over:
  - hartinfarct, hartfalen en diverse andere acute en chronische ziektebeelden
  - de verpleegkundige aspecten
  - de behandeling en het doel hiervan
  - de werking van de meest voorkomende medicatie 
  - leefstijl en zelfzorg en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren
  - complicaties die kunnen optreden en de preventie hiervan

  Duur

  De scholing bestaat uit 3 e-learnings, met een gemiddelde studiebelasting van 7,5 uren per e-learning. Per blok vindt aansluitend een contactmoment van 2,5 uren plaats.

 • Programma

  Lesdata
  Deze scholing start op meerdere momenten:
  Start: 22 maart 2024
  22 maart 2024
  25 april 2024
  31 mei 2024

  Start: 4 oktober 2024
  4 oktober 2024
  7 november 2024
  12 december 2024

  Start: 24 oktober 2024
  24 oktober 2024
  29 november 2024
  19 december 2024

  Blok 1 - De acute cardiologische patiënt, basis 
  Onderwerpen: Anatomie hart, Bloeddruk, Pijn op de Borst, Leefstijl, Hartkloppingen, Syncope, Casus klinisch redeneren, Reanimatie in het ziekenhuis

  Blok 2 - De chronische cardiologische patiënt, basis 
  Onderwerpen: Cardiomyopathien, Chronisch Hartfalen, Klepaandoeningen, Hartmedicatie, Palliatieve zorg bij de cardiologische patient

  Blok 3 - De cardiologische patiënt, advanced 
  Onderwerpen: Telemetriebewaking, ECG, Harttumoren, Dilaterend vaatlijden, Transplantatie, LVAD

  Bij deze scholing maken we gebruik van blended-learning. Dit betekent dat we digitale leeractiviteiten combineren met live online contactmomenten. We hebben voor deze opzet gekozen omdat het flexibel leren (tijd- en plaats-onafhankelijk) combineert met een aantal vaste contactmomenten. De digitale leeractiviteiten worden aangeboden via e-learning in LMS en de contactmomenten vinden online plaats via MS Teams.  

  Locatie
  MS Teams

  Accreditatie

  Deze scholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. 

 • Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 375,- per persoon.

  Inschrijving

   1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
   2. Schrijf je in als UMCG-medewerker of als niet UMCG-medewerker
   3. Volg de inschrijfinstructie in het LMS
   4. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de contactmomenten is het noodzakelijk dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. 

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.
  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Ellen Huizeling-Bertus, docent en coördinator scholingen
  (e) [email protected]