Basisdidactiek/Basic Didactic Skills

Begeleiden van kleine groepen
Begeleiden van kleine groepen
Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

In deze cursus leer je als beginnend docent met welke didactische middelen en werkvormen het onderwijs in kleine groepen goed kan aansluiten bij de uitgangspunten van het onderwijsprogramma van geneeskunde en tandheelkunde. Als docent heb je hierin verschillende rollen, zoals expert vanuit je eigen medische of tandheelkundige expertise, maar ook als begeleider en coach. Activerende werkvormen, aandacht voor de groep en feedback geven zijn hierbij belangrijke pijlers. Het doel is om deelnemende docenten te stimuleren studenten aan te zetten tot actief en samenwerkend leren en vanuit die gedachte de docentenrol en onderwijs vorm te geven. 

 • Doelgroep

  Docenten/begeleiders (bijvoorbeeld coaches) van kleine groepen in het bachelorprogramma en/of Klinisch Trainingscentrum (masterprogramma) van de opleiding Geneeskunde van het UMCG en docenten/tutoren van de opleiding Tandheelkunde van het UMCG.

  Doel

  Doel is deelnemende docenten te stimuleren studenten aan te zetten tot zelfsturend en samenwerkend leren en vanuit die gedachte hun docentenrol en onderwijs vorm te geven. Als docent heb je hierin verschillende rollen, zoals expert vanuit je eigen medische of tandheelkundige expertise, maar ook als begeleider en coach. Activerende werkvormen, aandacht voor de groep en feedback geven zijn hierbij belangrijke pijlers.

  Duur

  De cursus beslaat twee dagdelen, zie programma.

 • Programma

  Deze cursus start op meerdere momenten:
  14 september en 5 oktober 2023 (volgeboekt)
  25 september en 16 oktober 2023 (13.15-16.45 uur)
  31 oktober en 14 november 2023 (09.00-12.30 uur)

  In de cursus wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actieve werkvormen, zodat je zelf ervaart hoe deze ingezet kunnen worden. Tussen de twee cursusdagen oefen je waar mogelijk met je eigen leerpunten in het onderwijs en is de e-learningmodule ‘Tijd voor feedback’ beschikbaar voor zelfstudie. Cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via het LMS.

  Inhoud dagdeel 1
  Actief en samenwerkend leren: waarom en hoe? 
  Rollen van de docent
  Belang van afstemming doel-middel-toets
  Methoden voor actief leren in kleine groepen

  Inhoud dagdeel 2
  Groepsdynamiek
  Mondelinge en geschreven feedback
  Feedback in verschillende culturen

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Dr. A.D. (Agnes) Diemers, programmaleider Docentprofessionalisering
  Drs. E.S. (Evelyn) Schaafsma, senior consulent & trainer Docentprofessionalisering
  S.M. (Sussan) Quinten, consulent & trainer Docentprofessionalisering

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het ABAN (alle clusters).

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Kosten

  Deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. Inschrijven is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Volg de inschrijfinstructie in het LMS
  3. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'

  Inschrijving is alleen voorbehouden aan docenten en begeleiders zoals benoemd onder het kopje ‘Doelgroep’. Je kunt je tot 1 week voor iedere eerste cursusdag inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal (12) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

  Heb je interesse in deelname aan deze cursus, maar is er geen geschikte cursusdatum beschikbaar? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]. We plaatsen je dan op een wachtlijst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3611402 (e) [email protected]