Anatomische modules

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

Voor de opleiding in een snijdend specialisme is kennis van en inzicht in de chirurgische anatomie onontbeerlijk. De Werkgroep Chirurgische Anatomie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkelde voor alle arts-assistenten Algemene Chirurgie (of een deelspecialisme) de cursus Chirurgische Anatomie.

In de Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland organiseren we acht modules, die allen éénmaal per jaar plaatsvinden:

1.    Thoraxwand en mamma (inclusief oksel)
2.    Buikwand en lies
3.    Steun- en bewegingsapparaat bovenste extremiteiten
4.    Steun- en bewegingsapparaat onderste extremiteiten
5.    Hoofd-hals
6.    Colorectaal (maligne)
7.    Anorectum
8.    Bloedvaten extremiteiten

 • Doelgroep

  AIOS van de Algemene Chirurgie of een deelspecialisme (alle jaargangen). 

  Doel

  Na afloop van een module:
  -    heb je kennis van relevante chirurgisch-anatomische begrippen
  -    kun je klinische bevindingen en ingrepen uitleggen aan de hand van anatomische structuren
   

 • Programma

  Cursusdata
  19 oktober 2023 -  Anorectum
  7 december 2023 -  Steun- & bewegingsapparaat onderste extremiteiten

  De modules bestaan uit 3 basiselementen:
  1. Individuele voorbereiding van de cursist
  2. Inleidingen (college) door anatoom: algemeen overzicht van de regionale anatomie en door 
  chirurg: klinische problematiek (ingrepen, exposures, complicaties)
  3. Snijzaalpracticum

  Het snijzaalpracticum bestaat uit een combinatie van de volgende componenten:
  -    Live-demonstraties van ingrepen op (verse) preparaten
  -    Bestuderen van anatomische demonstratiepreparaten 
  -    Dissectie door de student 

  Het programma per module ziet er globaal als volgt uit:

  09.45    Ontvangst met koffie/thee
  10.00    Presentatie anatomie door anatoom
  10.45    Pauze
  11.00    Presentatie kliniek-chirurgie door chirurg
  12.00    Lunch
  13.00    Dissectie snijzaal anatomie onder leiding van anatoom en chirurg
  16.00    Einde

  Locatie
  De anatomische modules vinden plaats in het Onderwijscentrum en in de snijzaal van het UMCG. Nadere informatie volgt na inschrijving.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG.

  Programmacommissie
  Dr. M.F. Lutke Holzik, chirurg ZGT
  Dr. J.R. Georgiadis, anatoom UMCG

 • Kosten

  Deelname aan een module kost € 225,- per persoon. Inclusief koffie/thee en lunch.

  Werkzaam binnen het UMCG
  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de kosten voor deelname gefinancierd vanuit een centraal aios-budget. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je het volledige inschrijfformulier correct invult. 

  Werkzaam elders
  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in een van de andere instellingen, dan kun je de factuur laten adresseren aan de instelling waar je ten tijde van de cursus werkzaam bent. Op het inschrijfformulier kun je het factuuradres opgeven.

  Inschrijving

  Deelname aan deze modules is aan een minimum en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050 - 361 1402 (e) [email protected]