Amputatie en Revalidatie

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De cursus is een combinatie van theorie en vaardigheidstrainingen in het wetlab van het Wenckebach Skills Center. Er worden op drie niveaus amputaties geoefend: transtibiaal, exarticulatie van de knie en transfemoraal.

De amputatie vaardigheidstrainingen kennen een vaste opbouw. De opbouw ziet er als volgt uit: 
1. Een theoretische introductie in de briefingruimte van het Skillscenter. Hierin komen aan bod de epidemiologie, indicatiestelling en technische uitvoering
2. Practicum deel, amputatie uitvoeren
3. Feedback
4. Het herstel
5. De revalidatieperiode

 • Doelgroep

  AIOS vanuit de chirurgie, revalidatiegeneeskunde en orthopedie. 

  Doel

  De cursus is een combinatie van theorie en vaardigheidstrainingen in het wetlab van het Wenckebach Skills Center. Er worden op drie niveaus amputaties geoefend: transtibiaal, exarticulatie van de knie en transfemoraal.

  De amputatie vaardigheidstrainingen kennen een vaste opbouw. De opbouw ziet er als volgt uit: 

  • Een theoretische introductie in de briefingruimte van het Skillscenter. Hierin komen aan bod de epidemiologie, indicatiestelling en technische uitvoering
  • Practicum deel, amputatie uitvoeren
  • Feedback
  • Het herstel
  • De revalidatieperiode
 • Programma

  Dag 1
  08.30   Ontvangst en inschrijving
  09.00   Opening
  13.00   Pauze
  13.45   Vervolg programma
  16.30   Pauze
  17.45   Afsluiting
  18.30   Diner restaurant 'Brasserie Midi'

  Dag 2
  08.30   Koffie + ontvangst
  09.00   Begin programma
  12.20   Lunch
  13.00   Vervolg programma
  16.15   Borrel

  Meer informatie over het programma volgt.

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Locatie
  Wenckebach Skills Center UMCG

  Docent

  Drs. B.J.A. Beuker, staflid Chirurgie, UMCG
  Prof.dr. J.H.B. Geertzen, hoogleraar/ afdelingshoofd Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie, UMCG
  Prof.dr. P. Jutte, orthopedisch chirurg, UMCG
  Ir.drs. D.A.A. Lamprou, vaatchirurg, Nij Smellinghe, Drachten
  J. Stötefalk,  orthopedisch schoentechnicus, OIM Orthopedie, Haren
  H. Zijlstra, senior adviseur orthopedische instrumenten, OIM Orthopedie, Haren

  Erkenning

  U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) in samenwerking met de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie.  

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 920,- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, diner en een cursusboek). Bent u ten tijde van de cursus als AIOS werkzaam in het UMCG, dan geldt dat deelnamekosten worden gefinancierd uit het centraal AIOS-budget.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050-36 12755 (e) c.w.verver@umcg.nl


  Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.