Active learner cursus

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Met de komst van de competentiegerichte curricula voor de opleiding tot medisch specialist is er veel veranderd voor de opleider én voor de aios. Van de aios wordt een actieve houding verwacht waarbij hij zelfstandig sturing geeft aan het leerproces. Concreet betekent dit dat de aios zelf een portofolio en persoonlijk ontwikkelingsplan of individueel opleidingsplan (POP/IOP) bijhoudt met gegevens over de voortgang van de opleiding. Ook wordt van de aios verwacht dat hij bij de opleider en stafleden actief feedback vraagt. Dit vraagt van de aios een positief kritische houding bij het aanspreken van opleider en stafleden op hun rol als docent en feedbackgever. Voor veel aios is dit een andere manier van opgeleid worden. Daarom is een cursus ontwikkeld waarin aios tips krijgen om meer invloed uit te oefenen op hun eigen opleiding. Kortom: hoe ben je een active learner?

 • Doelgroep

  De cursus is voor aios in de OOR N&O die net zijn gestart met hun opleiding.

  Doel

  Na afloop van de cursus:

  • kent de aios de achtergronden van de onderwijsvernieuwingen
  • kent de aios de competenties die hij zich gedurende de opleiding eigen moet maken
  • weet de aios op welke wijze hij zich deze competenties eigen maakt
  • weet de aios op welke wijze hij gedurende zijn opleiding getoetst wordt
  • kan de aios een eigen persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen
  • realiseert de aios zich dat hij een actieve houding in moet nemen en zijn eigen leerproces kan sturen
  • weet de aios hoe hij zich actief kan inzetten
  • ziet de aios de voordelen van de onderwijsvernieuwing.
 • Programma

  Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • de achtergronden van de onderwijsvernieuwing
  • werken met portfolio en POP/IOP
  • oefenen in het geven van feedback
  • kennismaken met de verschillende toetsen
  • kennismaken met instrumenten zoals de Korte Praktijk Beoordeling. 
 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 200,-. Voor AIOS werkzaam in het UMCG geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 36 10265 (e) [email protected]