Aansluitingstoets Acute Zorg

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

De Aansluitingstoets Acute zorg is bedoeld voor verpleegkundigen die eerder een vervolgopleiding in de Acute zorg hebben gevolgd, nieuwe EPA’s acute zorg willen behalen en inschatten dat zij de BAZ (Basismodule Acute Zorg, waaronder de generieke vakkennis Acute zorg ten behoeve van het behalen van de basis EPA’s) niet meer hoeven te volgen.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen, die:
  - zich in een andere Acute zorg praktijk willen bekwamen
  - langer dan vijf jaar geleden hun diploma haalden 
  - langer dan twee jaar geleden het onderwijs over de generieke basiskennis hebben afgerond
  - verwachten vrijstellingen te kunnen krijgen

  Doel

  Deze aansluitingstoets heeft een drieledig doel:
  -    een goede startsituatie voor het te volgen onderwijs creëren
  -    een basis creëren voor efficiente lessen, waaraan alle deelnemers goed kunnen deelnemen
  -    een goede verantwoording afleggen voor het startniveau binnen het programmatisch toetsen in het kader van het toevertrouwen van EPA's

  De uitslag van de toets wordt opgenomen in het portfolio en helpt bij het vormen van een beeld van de prestaties van de deelnemer.

 • Programma

  Toetsdata
  Een overzicht van de toetsdata vind je onder 'Kosten en inschrijving'.

  Procedure
  De aansluitingstoets bestaat uit een digitale toets over de generieke kennis Basis Acute Zorg. Aan de hand van een toetsanalyse volgt een beslissing over de vrijstelling en een advies om het gewenste niveau te bereiken. Dit advies kan bestaan uit zelfstudie en/of bijspijkeren van specifieke kennis, maar ook uit het volgen van bestaande lessen in het generieke programma. Mogelijk kan dit invloed hebben op de startdatum van het gespecialiseerde deel. We streven er naar om de aansluiting naar de te volgen onderwijsonderdelen zo makkelijk mogelijk te maken. Na ondertekening van het advies kun je je inschrijven voor de beoogde opleidingsactiviteit.

  Voor meer informatie klik hier.

  Locatie
  Nader te bepalen

 • Kosten

  Deelname aan deze toets kost € 210,- per persoon.

  Inschrijving

  Klik op de datum van jouw voorkeur om je in te schrijven:
  Donderdag 14 maart 2024 - 09.00-12.15 uur
  Donderdag 11 april 2024 - 09.00-12.15 uur
  Donderdag 16 mei 2024 - 09.00-12.15 uur
  Donderdag 6 juni 2024 - 09.00-12.15 uur

  Deelname aan deze toets is aan een minimum en maximaal aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]