Workshop EPA-expert

Zes opleiders uit zorgorganisaties en theorie-instellingen volgden in september de workshop EPA-expert van het EPA-expertisecentrum. EPA-ontwikkelaars Marieke van der Horst en Mariet Buddingh’ namen de deelnemers mee in het proces van werkgroepsamenstelling tot het opleveren van gevalideerde EPA - en alles wat daarbij komt kijken.
De experts-in-opleiding oefenden met diverse cases. Een van hen merkte op: ‘Ik merk dat mijn inhoudelijke kennis niet persé helpend is’. Een ander concludeerde dat haar voormalige rol van inhoudelijke betrokkenheid in EPA-werkgroepen een heel andere deskundigheid vroeg dan die van EPA-expert, en zo zei ze enthousiast: ‘Er gaan allerlei nieuwe luikjes open, ik moet nu op dingen letten waarvan ik eigenlijk geen weet had. Dit smaakt naar meer.’ 

De EPA-experts gaan een rol vervullen in toekomstige doorontwikkeltrajecten na de EPA-evaluatie en kunnen bij nieuwe leerroutes EPA-titels en EPA’s checken op de vragen waarop EPA-experts in het consultatie- en validatieproces antwoord moeten geven. Triny van der Ploeg stelt: ‘Het is enorm motiverend om ook deze vorm van EPA-expertise op te kunnen pakken samen met ‘het veld’. In de komende maanden geeft het EPA-expertisecentrum samen met de nieuwe EPA-experts verder invulling aan deze nieuwe rol.

EPA Expertisecentrum