Vervolgstappen evaluatie Dialyse en Acute Zorg

In november was er een online themabijeenkomst over de uitkomsten van de EPA-evaluatie cluster Acute zorg en Dialyse. De sessie werd afgesloten met vervolgstappen en eventuele verbeteracties. Een korte update vanuit beide vakgebieden.

Dialyse

Inmiddels stelde de werkgroep Dialyseverpleegkundige en dialyse assistent de meest ‘knellende’ EPA’s bij en binnenkort wordt de veldconsultatie gehouden. Daarna worden de bijgestelde EPA’s overgedragen aan CZO en voorgelegd aan de Raad van Advies. Zodra de EPA’s zijn vastgesteld berichten wij hierover.

Werkgroepen Acute zorg

Ook de werkgroepen van de Acute zorg zijn inmiddels ingericht. Ruim 60 praktijk- en theorieopleiders die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden, hebben zich aangemeld om mee te willen doen in de (door) ontwikkeling van de EPA’s. De werkgroepen zijn clusterbreed gestart met een onlinebijeenkomst, in de maanden maart en april komen de werkgroepen per leerroute bijeen. We hopen voor de zomerperiode de bijgestelde EPA’s over te dragen aan CZO.

Contact

Wil je meer weten over het EPA Expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum