Uitrol Evaluatie EPA’s Acute Zorgopleidingen en Dialyse

Tijdens de themabijeenkomsten van 27 juni en 3 oktober deelden we informatie over het proces van ontwikkeling van het EPA-evaluatie-instrument. Over wat er precies geëvalueerd wordt met dit instrument (en wat ook niet) en hoe de zorgorganisaties en theorie-instellingen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het instrument. Ook kreeg men uitleg over de wijze van verspreiding en invulling van de enquête en deelden we de hierbij horende tijdsplanning.
De uitrol van deze EPA-enquête is gestart op 4 september en loopt tot 11 oktober. Inmiddels is er actief gereageerd op ons verzoek om de enquête in te laten vullen door praktijkopleiders, theorie-opleiders, projectleiders, werkbegeleiders en PIO’s/studenten. De voorgestelde stappen en acties, na de uitkomsten van de EPA-evaluatie, zijn inmiddels uitgewerkt in een stappenplan. In dit plan beschrijven we o.a. de verslaglegging van de uitkomsten, het wegen van de resultaten en voorstellen voor (door)ontwikkeling van de EPA’s. De resultaten op hoofdlijnen en geformuleerde acties delen we met jullie tijdens de themabijeenkomst op 23 november.

EPA Expertisecentrum