Terugkoppeling bijeenkomst Endoscopie-EPA’s

In september organiseerde het EPA-expertisecentrum een onlinebijeenkomst over de eerder door de praktijk gegeven feedback op de EPA’s voor de endoscopie. In dit artikel delen we de belangrijkste conclusies na deze bijeenkomsten


Analyse
 

  • De kern EPA’s van de endoscopie verpleegkundige zijn nu nog alleen toegespitst op de MDL/setting en hierdoor minder goed toepasbaar voor studenten/PIO’s die hun leerroute uitsluitend op de longendoscopie volgen. Nu komt de context van de Longendoscopie alleen aan bod in de specifieke EPA’s waarbij de kern EPA’s voorwaardelijk zijn.
  • Daarnaast werd aangegeven dat deze EPA’s ook te algemeen geformuleerd zijn, waardoor de norm voor bekwaam verklaren wisselend geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast ontbreken volgens de deelnemers een aantal elementen bijv. de instabiele/acuut bedreigde zorgvrager en meer complexe interventies.
  • Meerdere ziekenhuizen hebben MDL-endoscopie en longendoscopie gesplitst in de bedrijfsvoering. Dit maakt dat de huidige opbouw van de EPA’s niet goed aansluit bij de praktijk.
  • Het verschil in beginsituatie/niveau van PIO (ervaring en relatief lange voorwerkperiode) is ook        aan de orde geweest. Hier is winst te behalen door een voorwerkperiode te verkorten en ook daardoor de theorie beter aan te laten sluiten bij de praktijk.
In afstemming met het CZO kiezen we niet voor een kortetermijnoplossing in de vorm van het weglaten van de voorwaardelijkheden. De landelijk evaluatie staat gepland in het voorjaar '24. De verwachting is dat uit deze evaluatie zal blijken dat het wenselijk is om het gemeenschappelijke deel (MDL en Long) breder te trekken en daarna te differentiëren in specifieke EPA’s voor MDL en Long.

EPA Expertisecentrum