Terugblik themabijeenkomsten mei en juni

In mei en juni waren er wederom twee online bijeenkomsten van het landelijk leernetwerk. Thema’s die eerder aangedragen zijn stonden daarbij centraal: EPA overstijgende leeractiviteiten en evaluatie-instrumenten. Een korte terugblik.

EPA Overstijgende Leeractiviteiten - 23 mei

Op dinsdag 23 mei organiseerden we samen met het CZO een online themabijeenkomst over de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL). De betrokkenheid vanuit de zorg- en opleidingsorganisaties was hoog: maar liefst 345 deelnemers. Na algemene informatie over de EOL en het delen van een aantal mooie voorbeelden konden we veel gestelde vragen direct beantwoorden. We hopen dat zorgorganisaties en opleidingsinstellingen de tijd en ruimte voelen om, binnen de gegeven kaders, te experimenteren met de invulling van de EOL.
​​​​​​​

Evaluatie EPA’s - 27 juni

Afgelopen week heeft het EPA-expertisecentrum informatie gedeeld over het proces van ontwikkeling van het evaluatie-instrument: wat er precies geëvalueerd wordt met dit instrument (en wat ook niet) en wat dit concreet vraagt van de zorgorganisaties en theorie-aanbieders. De ruim 90 deelnemers kregen uitleg over de handleiding en werkwijze van verspreiding en invulling van de enquête, inclusief de tijdsplanning. De tijdsperiode voor het invullen van de enquête wordt op verzoek van de deelnemers verlengd. De enquête wordt vanaf begin september gedeeld. De bijeenkomst is opgenomen en online terug te zien via Kennisnet.

Interesse?

Heb jij interesse om in de rol van EPA-expert voor het EPA Expertisecentrum aan de slag te gaan? Of ken je iemand die geïnteresseerd is? Stuur ons dan een korte e-mail met je motivatie, en geef aan wat je EPA ervaring is.

EPA Expertisecentrum