Terugblik themabijeenkomst Toetsing EPA-gericht opleiden

Op dinsdag 3 oktober organiseerden we een online themabijeenkomst over ontwikkelingsgericht toetsen en bekwaam verklaren. We zijn blij dat er zoveel projectleiders, (praktijk)opleiders en werkbegeleiders aanwezig waren: 244 mensen namen deel aan de bijeenkomst.

Toetsinstrumenten in de praktijk

Marieke van der Horst, EPA-ontwikkelaar van het kernteam EPA-expertisecentrum, gaf een toelichting op de set toetsinstrumenten die tijdens het programma CZO Flex Level zijn ontwikkeld. Daarna werden twee praktijkvoorbeelden gedeeld. Ria van Opschoor, praktijkopleider van het Maxima Medisch Centrum en Annie de Jong, praktijkopleider van het Ziekenhuis Tjongerschans vertelden o.a. welke toetsvormen zij gebruiken, hoe het bekwaam verklaren verloopt, hoe zij het OOG-gesprek hanteren en welke uitdagingen zij tegenkomen bij toetsen op de werkvloer. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek over EPA-gericht toetsen waarbij er veel kennis en ervaring vanuit het werkveld met elkaar is gedeeld.

Volgende themabijeenkomst: toepassing van de EOL

Na onze oproep om ook in de komende themabijeenkomsten praktijkvoorbeelden en ontwikkelingen op het gebied van EPA-gericht opleiden met elkaar te delen kwam er een spontaan aanbod van Dianne Reinders, opleidingsadviseur CIVO Zorgopleiders, om samen met de praktijkopleiders de toepassing van de EOL in een volgende themabijeenkomst te presenteren. Tot slot hebben we onder de aanwezigen een korte behoeftepeiling gedaan: welke vragen leven er op dit moment en waar ligt de behoefte? Populair blijft de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL), het ontwikkelingsgericht toetsen en daarnaast werden de functie-overstijgende EPA’s genoemd.

NVZ Kennisnet

Door een technisch probleem is de bijeenkomst niet opgenomen en terug te zien op NVZ Kennisnet. Toegang tot kennisnet is wel handig, opleiders delen hier hun kennis en ervaring. Opleiders die nog geen account hebben kunnen een mail sturen naar:

EPA Expertisecentrum