Terugblik themabijeenkomst EPA-evaluatie Acute Zorgopleidingen en Dialyse

Op donderdag 23 november organiseerde het EPA-expertisecentrum een online themabijeenkomst over de uitkomsten van de EPA-evaluatie Acute Zorgopleidingen en Dialyse. We zijn blij dat er zoveel projectleiders, (praktijk)opleiders en werkbegeleiders van de betrokken opleidingen aanwezig waren: 180 mensen namen deel aan de bijeenkomst.

De enquête

Na een korte toelichting op de doelstelling, processtappen van analyse, verwerking en conclusies van de enquête werden stap voor stap de uitkomsten met de deelnemers gedeeld. Malou Stoffels, onderwijskundige en onderzoeker, presenteerde per vraag:
 
  • de uitkomsten,
  • de daarbij bijbehorende percentages en
  • de conclusies met advisering voor (door) ontwikkeling.

EPA’s

Onze EPA-experts Dominique Verdaasdonk en Marieke ter Horst gaven per kernleerroute een terugkoppeling van de uitwerking van de EPA’s en ontbrekende beroepsactiviteiten.
Vervolgens presenteerde Helma van Zundert, directeur CZO, een overzicht van de afgenomen EPA’s van dit jaar. Dit betreft de EPA’s als onderdeel van een leerroute. Dit geeft een mooi beeld dat het flexibel opleiden op gang komt! Tot slot werden de vervolgstappen en het uitvoeren van eventuele verbeteracties acties gepresenteerd en de bijgestelde planning evaluatie van de overige clusters/opleidingen gedeeld.

Kennisnet: voor terugkijken bijeenkomst en de rapportage

De bijeenkomst is opgenomen en terug te zien op NVZ Kennisnet. Inmiddels is de rapportage van de EPA-evaluatie Acute Zorg en Dialyse gereed. Deze zal binnenkort op Kennisnet worden geplaatst en verspreid via de contactpersonen van de zorg- en onderwijsinstellingen. Toegang tot kennisnet is sowieso handig, opleiders delen hier hun kennis en ervaring. Ben je opleider en heb je nog geen account? Stuur dan een mail naar: [email protected].

Rapportage: Samenvatting uitkomsten, analyse en conclusie evaluatie EPA's acute cluster en dialyse

EPA Expertisecentrum