Stand van zaken (door)ontwikkeling EPA’s Acute Zorg

Praktijk- en theorieopleiders van de leerroutes MC, IC, CC, SEH en REC uit de Acute zorg hebben, onder begeleiding van ons kernteam, de afgelopen weken hard gewerkt aan voorstellen voor de (door)ontwikkeling van de EPA’s. Uitgangspunt bij de (door)ontwikkeling zijn de uitkomsten van de landelijke EPA-enquête. Een korte update en vooruitblik.
De werkgroepen zijn cluster breed gestart met een online bijeenkomst. In de maanden maart en april kwamen de 5 werkgroepen fysiek bijeen om oplossingsrichtingen te formuleren bij de knelpunten die vanuit het veld aangegeven waren in de EPA-enquête. Op dit moment worden in de werkgroepen de laatste voorstellen verwerkt en de puntjes op de i gezet.

Veldconsultatie

De veldconsultatie zal medio juni starten. Hierover ontvangen de contactpersonen uit de zorgorganisaties en theorieaanbieders bericht met het verzoek de uitnodiging voor deelname aan de veldconsultatie door te mailen naar de betrokken (praktijk en theorie) opleiders Acute Zorg.

De procedure van de veldconsultatie bestaat uit twee delen; het invullen van de enquête en het bespreken van de uitkomsten van de enquête:
 
  1. Na aanmelding van de veldconsultatie ontvang je een bevestiging met een link naar de enquête met daarin het voorstel van de werkgroep leden m.b.t. de aanpassingen/doorontwikkeling van de EPA’s.
  2. Het invullen van de enquête is voorwaardelijk voor deelname aan de geplande online bijeenkomst waarin we de resultaten van de enquête/consultatie bespreken. De online bijeenkomst zal medio september plaatsvinden. Daarna dragen we de bijgestelde EPA’s over aan het CZO.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum