Teamontwikkeling
 
 
Wil je binnen een team meer gebruik maken van elkaars talent en kwaliteiten? Of ben je op zoek naar specifieke vaardigheden om de kwaliteit van het werken te verbeteren? Teamcoaching en teamtraining kunnen hierbij helpen.

Teamcoaching

Wil je:

  • meer gebruik maken van elkaars talent en kwaliteiten?
  • visie en missie van het team vaststellen en toepassen in het dagelijks werk?
  • het team leren omgaan met het overbruggen van verschillen?
  • de samenwerking binnen het team verbeteren of optimaliseren?
  • spannende samenwerkingsproblematiek bespreken?
  • ...

Dan kan teamcoaching een antwoord zijn op de vraag van jou en je team.  Je kunt hierbij gebruik maken van een professionele teamcoach. Op basis van de vraag kan de teamcoach uiteenlopende rollen vervullen. De teamcoach heeft nadrukkelijk aandacht voor jouw rol als leidinggevende in de teamcoaching. Teamcoaching gaat over concrete ervaringen in het dagelijks werk.

Aan de hand van een gesprek met jou en mogelijk een aantal teamleden stelt de teamcoach een programma op. Dit kan een eenmalige activiteit van de teamcoach zijn of een (intensief) traject voor jou en je team. Dit programma wordt met jullie besproken, aangepast en vastgesteld. Jullie werken onder begeleiding van de teamcoach aan de vooraf vastgestelde resultaten

Kosten

Je ontvangt een offerte nadat het programma is vastgesteld.

Meer weten?

Mw. Y.G. Willems
(t) +31 (0)50 361 42 24
stuur een bericht

Secretariaat Teamcoaching
(t) +31 (0)50 361 12 99
stuur een bericht

Teamtraining

Heeft je vraag voor teamontwikkeling betrekking op het verwerven van specifieke vaardigheden om de kwaliteit van werken te verbeteren? Dan kan het expertisecentrum een training op maat samenstellen. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als:

  • patiënt- of klantgerichte communicatie;
  • professionele weerbaarheid;
  • omgaan met conflicten;
  • het voeren van specifieke gesprekken zoals: slecht nieuwsgesprekken, jaargesprekken, in gesprek over verzuim, etc.

Aan de hand van een verkennend gesprek stelt een opleidingsadviseur/trainer een conceptprogramma op. Dit concept wordt met jou als leidinggevende en eventueel andere leden van het team, besproken, aangepast en vastgesteld.

Kosten

Je ontvangt een offerte nadat het programma is vastgesteld.

Meer weten?

Secretariaat Teamcoching
(t) +31 (0)50 361 12 99
stuur een bericht