Internationale UMCG-studenten die met de feestdagen niet naar huis kunnen, gaan onder andere dauwtrappen met Alex Friedrich en vieren digitaal Oud & Nieuw met decaan Marian Joëls.

Zo’n 50 internationale studenten van het UMCG kunnen door de coronamaatregelen dit jaar niet bij hun familie zijn. Na een jaar van online onderwijs en weinig contact was de behoefte om thuis kerst te vieren erg groot bij deze studenten. Omdat dit niet mogelijk is, heeft de medische faculteit een coronaproof ‘Winter Holiday Program’ voor hen bedacht.

De studenten zitten in online groepjes van zo’n acht personen waarin ze met elkaar contact hebben en kunnen in groepjes van 2 of 3 personen activiteiten ondernemen. Ze kunnen onder andere dauwtrappen met artsmicrobioloog Alex Friedrich, joggen met hoofd Studenten Onderwijs Nicolien van den Broek en wandelen met prodecaan Gerda Croiset. De onderdelen voor hun kerstdiner verzamelen ze bij UMCG-voorzitter Ate van der Zee, RUG-rector Cisca Wijmenga en prodecaan Gerda Croiset. Bij laatstgenoemde kunnen ze ook op oudjaarsdag een oliebol halen, waarna ze digitaal Oud & Nieuw vieren met UMCG-decaan Marian Joëls.

Prodecaan Gerda Croiset: ‘toen we de verhalen van verschillende internationale studenten hoorden, voelden we allemaal de urgentie om iets voor deze groep studenten te doen. In korte tijd hebben we dankzij de inzet van velen een mooi programma opgezet waarmee we voor deze studenten het gemis van de familie toch een beetje hopen goed te maken.’