Flexibel opleiden

Voor de veranderende zorg en zorgprofessional (in opleiding)
De juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek; dat is waar we voor gaan in Nederland. En dat terwijl de zorg zich continu ontwikkelt: onderzoek brengt nieuwe inzichten die zich vertalen naar nieuwe behandelingen, nieuwe technieken, nieuwe protocollen. Welke kennis en competenties heb jij als zorgprofessional (in opleiding) nodig om juist die specifieke zorg in die context te verlenen? En hoe kun je die kennis en competenties snel aanvullen als je context, patiënt of afdeling verandert? Een leven lang leren dus.   

Werkplekleren, modules, student centraal en grote rol voor de beroepspraktijk  

Deze ontwikkelingen vragen om een meer flexibele manier van opleiden:  

  • met een grote rol voor de zorgpraktijk, want daar integreer je theorie en praktijk en wordt de context duidelijk. 
  • van langlopende opleidingen naar modulair opgebouwde leerpaden waarin je per blok datgene leert dat je nodig hebt voor jouw praktijk of volgende stap. waarin de student centraal staat. Welke bagage heeft hij al? Wat moet hij nog leren om de volgende stap te zetten of te excelleren in zijn werk en hoe kunnen we hem daar het beste bij begeleiden?  

De mate van flexibiliteit en hoe dat zich vertaalt naar veranderingen in het onderwijs, verschilt nogal. Wat betekent het voor onze opleidingen?

Medische vervolgopleidingen 

Medisch specialist word je door te leren in de praktijk: observeren, verdiepen en brede ervaring opdoen in een gesuperviseerde leer-werkomgeving. De medisch specialistische opleidingen kennen landelijke eindtermen die worden vertaald naar een regionaal en lokaal opleidingsplan. Maar de dagelijkse praktijk is leidend voor het leerproces. Als aios maak je dan ook je eigen opleidingsplan met leerdoelen en leertempo. In onze opleidingsregio (OOR-NO) gaan we verder en zien we de aios als gelijkwaardige partner die we de best passende opleiding willen bieden.

Medisch ondersteunende en verpleegkundige vervolgopleidingen 

Ook bij deze opleidingen is de context van de specifieke beroepspraktijk erg belangrijk en aan verandering onderhevig. Er zitten grote verschillen tussen de studenten qua kennis en vooral ervaring. Voor alle CZO-opleidingen, is een landelijk veranderingstraject ingezet: CZO Flex Level. Vanuit dit landelijke programma werken Zorg voor het Noorden en de opleiders van de Zorgopleidingen in co-creatie aan de implementatie van het vernieuwd opleiden. Hoe deze ontwikkeling zich vertaalt naar de opleidingen vanuit het WIOO/UMCG lees je op andersopleiden.umcg.nl.