Noodzakelijke aanpassingen in verschillende EPA’s

Het EPA-expertisecentrum ontvangt regelmatig feedback vanuit zorgorganisaties op de EPA’s met hierbij verzoeken om aanpassingen door te voeren. De evaluatie en doorontwikkeling van de EPA’s start vanaf dit najaar.   

We zijn in deze tussenliggende fase -vooral vanwege de implicaties voor de praktijk- zeer terughoudend met het breder toetsen van de ontvangen feedback en vervolgens uitvoeren van tussentijdse aanpassingen. De tussentijds ontvangen feedback wordt dan ook bewaard voor de evaluatie en doorontwikkeling. 

In sommige, meer knellende situaties wordt op vraag van de praktijk besloten wel een tussentijdse aanpassing uit te voeren. In dat geval communiceren we naar alle betrokkenen over dergelijke aanpassingen.

Hieronder een overzicht van de uitgevoerde aanpassingen die zijn doorgevoerd en bijgewerkt: 
De EPA's per cluster en opleiding - CZO Flex Level en in de EPA Bibliotheek - CZO Flex Level


 

Was 

Wordt 

AZ-FO-9 (neurochirurgie) had AZ-FO-6 (beademing) als voorwaardelijkheid 

AZ-FO-9 (neurochirurgie) heeft nu AZ-FO-6 (beademing) niet meer als voorwaardelijkheid. 

MK-FO-1 (Laag-midden-complex Pasgeborene) was een voorwaardelijke EPA voor de  IC-K-1, dit stond nog niet in het totaaloverzicht en in de EPA-bieb 

MK-FO-1 toegevoegd als voorwaardelijkheid in het totaaloverzicht en in de EPA bibliotheek 

MO-SPS: AZ-FO-11 was op de CZO Flex Level site en in de EPA bibliotheek foutief opgenomen in de set van SPS-EPA’s.  

Vanwege het gegeven dat AZ-FO-11 al behaald is tijdens de AM is deze EPA voor SPS verwijderd. Het gaat hier nl. om de doorstroom van EPA-gericht opgeleide AM-ers naar EPA-gericht op te leiden SPS-ers. Dus is deze EPA uit de SPS set verwijderd 

MO-FO-2 (werkbegeleiding) ontbrak voor RDL en RTL in de EPA bibliotheek. Stond al wel op de site CZO Flex Level 

MO-FO-2 (werkbegeleiding) wordt ook toegevoegd voor RDL en RTL in de EPA bibliotheek 

In MO-RTL-2 t/m MO-RTL-10 ontbrak bij het kopje ‘specificaties en beperkingen’ de eerder beschreven onderverdeling.  

In MO-RTL-2 t/m MO-RTL-10 is bij het kopje ‘specificaties en beperkingen’ de eerder beschreven onderverdeling weer toegevoegd. Deze EPA’s zijn daarom vervangen en als nieuwe versie op de site en in de EPA bibliotheek 

Contact

Wil je meer weten over het EPA Expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op

EPA Expertisecentrum