Eerste bijeenkomsten Landelijk leernetwerk 

In april 2023 hebben we twee goed bezochte online bijeenkomsten gehad; ruim 110 mensen namen deel aan de beide bijeenkomsten.

Er liggen veel vragen vanuit het werkveld: hoe om te gaan met het toetsen en bekwaam verklaren, vragen over de EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL) en duiding van een aantal EPA’s. Niet alle vragen die in de chat werden gesteld zijn direct beantwoord, maar de antwoorden plaatsen we zo spoedig mogelijk op Kennisnet.


17 april: projectleiders 

De eerste bijeenkomst heeft het kernteam het EPA-expertisecentrum gepresenteerd en zijn we in gesprek gegaan met projectleiders: welke vragen leven er op dit moment? Waar ligt de prioriteit? Hoe komen we tot optimaal kennis en ervaring delen en wat is daarvoor nodig?  
 

20 april: praktijkopleiders 

De tweede bijeenkomst  stond in het teken van werkplekleren in het EPA gericht opleiden. Daarvoor waren met name de praktijkopleiders uitgenodigd van de medisch ondersteunende opleidingen waarvan de EPA’s recent waren opgeleverd. Ook hier was het doel van de bijeenkomst om ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.  

Conclusie uit beide bijeenkomsten: de prioriteit ligt bij de EPA-overstijgende leeractiviteiten, waarvoor we dan ook een kennissessie hebben ingepland op 23 mei. 

Contact

Wil je meer weten over het EPA Expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum