Nieuw: (door)ontwikkeling EPA’s Acute zorg

Oproep voor praktijkopleiders
Oproep voor praktijkopleiders
Binnenkort starten we met de (door)ontwikkeling van EPA’s uit het cluster Acute zorg. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal praktijkopleiders en theorie-opleiders. Lees hoe de (door)ontwikkeling in zijn werk gaat en naar wie we op zoek zijn.
We starten met inhoudelijke werkgroepen per leerroute/opleiding. Op basis van de resultaten van de EPA-evaluatie vindt per leerroute/opleiding doorontwikkeling plaats.

Vervolgens gaat een cluster brede werkgroep, met daarin ook een afvaardiging van de kerngroep EPA-enquête en EPA-experts, aan de slag met de overstijgende EPA’s en de onderlinge samenhang binnen het cluster Acuut (en mogelijke andere clusters). Deze cluster brede werkgroep heeft, naast afvaardiging uit de praktijk en opleidingsinstituten, ook afvaardiging vanuit de beroepsvereniging (tripartite).

Voor de verschillende werkgroepen (per leerroute/opleiding en cluster brede) zijn we op zoek naar een aantal praktijkopleiders en theorie-opleiders Acute zorg die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden en mee willen doen in de (door) ontwikkeling van de EPA’s Acute zorg.

Ben jij geïnteresseerd in deelname aan een van de werkgroepen? Stuur dan voor 15 januari een mail naar [email protected]. Vermeld daarbij je naam, de organisatie, de specifieke afdeling (CCU, IC, SEH, REC, MC) waar je werkzaam bent. Wij zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de werkgroepen vanuit de zorgorganisaties en de opleidingsinstituten.

EPA Expertisecentrum