Lopende EPA-ontwikkeltrajecten

In dit artikel krijg je een overzicht van de lopende EPA-ontwikkeltrajecten van de Klinisch perfusionist, Wondverpleegkundige, Orgaanperfusionist en Ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige.

Gevalideerd en overgedragen aan het CZO

De EPA’s van de leerroutes wondverpleegkundige en orgaanperfusionist zijn ontwikkeld, gevalideerd en inmiddels overgedragen aan CZO. Het CZO legt de EPA’s eind maart voor aan de Raad van Advies, die de EPA’s en credits vaststelt. Daarna volgt het formele besluit door het bestuur CZO.

Doorontwikkeling en veldconsultatie

De EPA's voor klinisch perfusionist zijn al ontwikkeld voordat CZO Flex Level begon. Er is dus al ruime ervaring met deze EPA's. Die ervaring, van professionals en van studenten, wordt nu benut om ze door te ontwikkelen en om ze in lijn te brengen met de andere EPA's in het flexibel opleidingsstelsel. Dit gebeurt met betrokkenheid van alle werkplekken waar de EPA's worden gebruikt. Voor de zomer worden deze EPA's voorgelegd via een veldconsultatie.

In ontwikkeling

De EPA's voor ziekenhuispsychiatrie zijn in ontwikkeling. De EPA-titels zijn goedgekeurd door de klankbordgroep en nu werkt de werkgroep de EPA's verder uit. Voor de zomer worden deze EPA's voorgelegd via een veldconsultatie.

Contact

Wil je meer weten over het EPA Expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum