Evaluatie EPA’s Langdurige Zorg en oproep

Voor de opleidingen Endoscopie, Geriatrie, Neurologie en Oncologie loopt van 15 januari tot 29 februari een EPA evaluatie-enquête. Hieronder lees je wat de vervolgstappen zijn en de oproep aan geïnteresseerden om mee te ontwikkelen.
De uitkomsten worden in maart geanalyseerd en de resultaten besproken met het kernteam EEC. Begin april bespreken we de geformuleerde opties voor (door)ontwikkeling van de EPA’s met CZO.

Daarna starten we met de werkgroepen per leerroute/opleiding. Voor de werkgroepen (per leerroute/opleiding) zijn we op zoek naar praktijk- en theorieopleiders Endoscopie, Geriatrie, Neurologie en Oncologie die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden en mee willen doen in de (door)ontwikkeling van deze leerroutes/opleidingen.

Ontwikkel jij mee?

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 15 maart aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld daarbij je naam, de organisatie, de afdeling waar je werkzaam bent en de leerroute/ opleiding waarvoor je je aanmeldt.

Het EPA-expertisecentrum draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de werkgroepen vanuit de zorgorganisaties en de opleidingsinstituten.

Contact

Wil je meer weten over het EPA Expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum