Evaluatie en doorontwikkeling EPA’s Langdurige Zorg en Moeder Kindzorg

In april hebben we jullie geïnformeerd over de uitkomsten van de EPA-evaluatie cluster Langdurige zorg. Ook voor het cluster Moeder Kindzorg is de evaluatie inmiddels opgestart. Hieronder een korte update, vooruitblik en oproep voor theorie- en praktijkopleiders.

Cluster Langdurige zorg

De werkgroepen van de leerroutes Endoscopie, Geriatrie, Neurologie, Oncologie en Functie overstijgende EPA’s zijn inmiddels ingericht. Ruim 60 praktijk- en theorieopleiders die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden, hebben zich aangemeld om mee te willen doen in de (door)ontwikkeling van de EPA’s.

De werkgroepen zijn in april cluster breed gestart met een onlinebijeenkomst, in de maanden mei en juni komen de werkgroepen per leerroute bijeen. We hopen voor de zomervakantie de voorgestelde oplossingsrichtingen van de werkgroepen af te ronden zodat na de zomer de veldconsultatie gehouden kan worden.

De evaluatie en doorontwikkeling van de Dialyse-EPA’s hebben geresulteerd in een voorstel dat door de werkgroep is opgeleverd. Ook heeft inmiddels de veldconsultatie van deze EPA’s plaatsgevonden.

Evaluatie EPA’s Moeder Kindzorg

De EPA evaluatie-enquête voor de leerroutes Moeder Kindzorg is op 15 mei afgerond. De uitkomsten worden in mei geanalyseerd en de resultaten besproken met ons kernteam. Medio juni bespreken we de geformuleerde opties voor (door)ontwikkeling van de EPA’s met CZO. Na de zomer starten we met de werkgroepen per leerroute/opleiding.

Evalueer jij mee?

Voor de werkgroepen zijn we op zoek naar praktijk- en theorieopleiders uit het cluster Moeder Kindzorg die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden en mee willen doen in de (door) ontwikkeling van deze leerroutes/opleidingen. Ook een functie overstijgende (FO) werkgroep wordt ingericht. Lees meer over deze oproep.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum