EPA’s dialyseverpleegkundige

Zowel bij CZO als bij het EPA-expertisecentrum zijn er veel signalen binnengekomen over de EPA van de dialyseverpleegkundige. Vooruitlopend op de evaluatie is er eind mei een bijeenkomst geweest met een afvaardiging vanuit de praktijk en het EEC met als doel de grootste knelpunten te inventariseren en te onderzoeken welke oplossingsrichtingen meegenomen kunnen worden in de evaluatie.
Het belangrijkste knelpunt is de EPA LZ-DIA-3, deze EPA is een kern-EPA die niet in iedere praktijk bekwaam verklaard kan worden. Met name de vaardigheid rondom de peritoneale dialyse (PD) kost veel tijd om in de praktijk te leren. De oplossing van dit knelpunt zou drieledig kunnen zijn:
​​​​​​​
  1. LZ-DIA-3 wijzigen naar een specifieke EPA
  2. De (meeste) kenniselementen behorende bij PD opnemen in andere kern-EPA's. De dialyseverpleegkundige krijgt zeer regelmatig te maken met een patiënt die PD heeft gehad. Kennis hierover is belangrijk.
  3. LZ-DIA-3 moet gesplitst worden in 2 EPA's, er zitten nu bepaalde deelactiviteiten en vaardigheden in die niet passend zijn (te hoog niveau en vooral voorbehouden aan de allround PD-verpleegkundige).
Alle praktijken leiden al op met de EPA's en hebben de wens uitgesproken om de evaluatie van de dialyse-EPA's naar voren te halen: naar het najaar van 2023. Er is voldoende zicht op de EPA's en de uitwerking in de praktijk om de evaluatie zinnig uit te kunnen zetten. Aan deze wens komen we tegemoet. Dit betekent dat de evaluatie van de dialyseverpleegkundige en de dialyse-assistent tegelijk zal plaatsvinden met de evaluatie van de EPA's van het acute cluster. De andere EPA's van het cluster langdurige zorg volgen in 2024.

Interesse?

Heb jij interesse om in de rol van EPA-expert voor het EPA Expertisecentrum aan de slag te gaan? Of ken je iemand die geïnteresseerd is? Stuur ons dan een korte e-mail met je motivatie, en geef aan wat je EPA ervaring is.

EPA Expertisecentrum