EPA-ontwikkeling en validatie

Er zijn een aantal EPA-ontwikkeltrajecten die lopen. Hieronder vind je in het kort een overzicht.
… de evaluatie van de EPA’s van het cluster acute zorg en de leerroute Dialyseverpleegkundige zijn begin september gestart. Eind oktober start het EEC met de analyse van de uitkomsten van de evaluatie. 
 
… praktijkopleiders van verschillende RAV’en hebben geconstateerd dat de nu lopende evaluatie voor de EPA’s acute zorg voor de leerroute ambulanceverpleegkundige te vroeg komt. De theorieopleiders delen deze conclusie. Gezamenlijk met het EEC is besloten om deze EPA’s te evalueren in het voorjaar van 2024. Uiteraard wordt ook de BAZ – een onderdeel van deze leerroute – mee-geëvalueerd. 
 
… en is besloten dat de evaluatie van de BAZ pas volledig kan worden afgerond als alle leerroutes waarvan de BAZ onderdeel uitmaakt, geëvalueerd zijn. Dit zijn – naast een flink aantal leerroutes in de acute zorg – ook de leerroutes MIC en AM. 
 
… een aantal theorieopleiders is samengekomen om met elkaar de landelijk gedragen theorie (LGT) te beschrijven voor de EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies. Na de evaluatie van de leerroutes in het cluster Langdurige zorg, waaronder deze populaire ‘losse’ EPA valt, wordt de LGT in de EPA opgenomen. In de volgende nieuwsbrief zetten we deze EPA ‘in de etalage’. 

… het validatieproces is gestart voor de EPA’s van de leerroute klinisch perfusionist.
 
… de EPA’s voor de leerroute orgaanperfusionist zijn zo goed als klaar. De veldconsultatie zal in november plaatsvinden. 
 
… de EPA’s voor de leerroute endoscopieverpleegkundige is door een aantal praktijkopleiders en endoscopieverpleegkundigen nog eens goed onder de loep genomen. In de praktijk ondervond men dat de huidige set EPA’s doorontwikkeling nodig heeft. Door deze groep is de wens uitgesproken om de EPA’s na evaluatie inhoudelijk concreter te formuleren en het gemeenschappelijke deel (MDL en long) in de kern EPA’s steviger neer te zetten.
 
… de EPA’s voor de leerroute wondverpleegkundige zijn bijna zover dat de klankbordgroep de uitgewerkte EPA’s kan beoordelen. De verwachting is dat de gevalideerde EPA’s eind 2023 kunnen worden opgeleverd aan het CZO. 
 
… in oktober is een werkgroep gestart voor het ontwikkelen van EPA’s voor de leerroute ziekenhuispsychiatrie. 

EPA Expertisecentrum