Stimuleren van innovaties en onderzoek

Vanuit het Expertisecentrum stellen we bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bronnen landelijk beschikbaar, publiceren we wetenschappelijke artikelen en stimuleren en faciliteren innovatie en onderzoek.


 

Waarom onderzoek?

(Inter)nationaal is er nog weinig kennis over EPA’s bij verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Door onderzoek te doen kunnen we toetsen en tijdig bijsturen. Of het concept goed werkt, en of het inderdaad dé oplossing is voor bijvoorbeeld arbeidsmarktvraagstukken.

Onderzoek is ook belangrijk voor (wetenschappelijke) kennis en doorontwikkeling van gezondheidszorgopleidingen in UMC’s en andere ziekenhuizen. De resultaten geven van de huidige flexibilisering, geven ons inzicht in wat nodig om invulling te kunnen geven aan behoefte aan verdergaande flexibilisering.

Functie-overstijgende EPA’s (transdisciplinary) is nieuw een nieuw concept dat we graag onderzoeken. Het biedt kansen voor verdere flexibilisering, ook in medische vervolgopleidingen en tussen professies. Met onderzoek kunnen we deze innovatie onderbouwen.
 

Vertaald naar thema’s

De komende jaren zal ons onderzoek opgebouwd worden onder de volgende thema’s en hun mogelijke vraagstukken:

  • Welke supervisie is nodig bij het uitvoeren van een transdiciplinary EPA in een nieuwe context?
  • In hoeverre voegen studenten tijdens en na afstuderen losse EPA’s toe aan hun portfolio?
  • In hoeverre draagt het nieuwe opleidingsstelsel bij aan loopbaanontwikkeling?
  • In hoeverre kan een minor in het hbo studenten voorbereiden op EPA’s uit een vervolgopleiding?
  • Leidt het volgen van een op EPA’s- gebaseerde minor tot verkorte opleidingstijd in een vervolgopleiding?
  • Wat zou loslaten van diploma’s betekenen voor beroepsidentiteit en loopbaanperspectief?
  •  
  • Welke mogelijkheden bieden EPA’s om interprofessioneel op te leiden tussen o.a. verpleegkundigen en medici?

Wat doen we?

De eerste onderzoeken zijn inmiddels bekend: Supervisie bij het uitvoeren van een functie-overstijgende EPA in een nieuwe context en Relatie flexibilisering door EPA’s en beroepsidentiteit bij gespecialiseerd verpleegkundigen (master-thesis). Daarnaast werken we aan een landelijke innovatie- en onderzoeksagenda, werven we subsidies voor onderzoek en organiseren we halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers.

Contact

Heb je interesse in de methodologie of resultaten van ons onderzoek? Of zou je er zelf aan bij willen dragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum