Landelijk leernetwerk

Tijdens CZO Flex Level hebben projectleiders en opleiders veel kennis en ervaringen gedeeld. Daar gaan we mee door. Samen met praktijk- en theorieopleiders en de projectleiders flexibel EPA-gericht opleiden in de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen. Zij zijn tenslotte in de voorhoede betrokken bij het EPA-gericht opleiden. Voor deze doelgroep organiseert het EPA-expertisecentrum daarom online bijeenkomsten.


 

Ons leernetwerk

Deelnemers aan het leernetwerk zijn vertegenwoordigers van: 
  • Zorgorganisaties en branches: NVZ, NFU, AZN, Actiz, BO-geboortezorg, GGD-GHOR, Hogescholen en ROC’s. 
  • Professionals en beroepsverenigingen V&VN, NVAM, LVO, NVMBR.
  • Opleidingsinstellingen en theorieopleiders.
In overleg met het CZO kan, afhankelijk van context en/of onderwerp, het CZO mede organisator of facilitator van een leernetwerkbijeenkomst zijn of als gast aanschuiven. 
 

Terugblik bijeenkomsten 

In april 2023 vonden de eerste bijeenkomsten plaats. In het nieuwsartikel Eerste bijeenkomsten Landelijk leernetwerk blikken we kort terug. De online bijeenkomsten worden opgenomen, voor degene die de bijeenkomst gemist hebben of nog terug willen kijken. De registraties vind je zo spoedig mogelijk op Kennisnet.
 

Agenda

Themabijeenkomst: Evaluatie EPA’s 

27 juni van 10.30-12.00 uur  
Locatie: EPA-Expertisecentrum 
Doelgroep: Projectleiders, praktijkopleiders en theorieopleiders

De voorbereidingen voor de evaluatie van de EPA’s zijn inmiddels opgestart. Ook wordt er evaluatie-instrumentarium ontwikkeld, waarover we jullie graag informeren. Aanmelden is niet nodig. 
 

Geplande themabijeenkomsten najaar 2023

3 oktober van 10.30-12.00 uur  
23 november van 10.30 -12.00 uur. 
Hebben jullie ideeën en voorstellen voor onderwerpen?  Laat het ons weten, door een mail te sturen naar: [email protected] 
 

Contact

Wil je meer weten over het Landelijk leernetwerk of heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons.

EPA Expertisecentrum