Evaluatie EPA's en tussentijdse aanpassingen

Het EPA-expertisecentrum ontvangt regelmatig feedback vanuit zorgorganisaties of opleidingsinstellingen op de EPA’s met verzoeken om aanpassingen door te voeren. 

In onze eerste nieuwsbrief werd al aangegeven dat de evaluatie en doorontwikkeling van de EPA’s start vanaf  najaar 2023. Het EPA-expertisecentrum is, in deze tussenliggende fase, met name vanwege de implicaties voor de praktijk, zeer terughoudend in het doen van tussentijdse aanpassingen. De ontvangen tussentijdse feedback wordt daarom bewaard voor de evaluatie en doorontwikkeling. 

In sommige, meer knellende, situaties wordt - omdat bij een bredere toetsing van de praktijk blijkt dat een tussentijdse aanpassing echt nodig is - besloten wel direct te handelen. Het EPA-expertisecentrum stemt dit af met betrokkenen in praktijk en theorie en met het CZO en communiceert over die aanpassingen via de nieuwsbrief.

In de bijlage lees je welke aanpassingen nu zijn doorgevoerd. In de EPA Bibliotheek   (en op de website van CZO Flex Level) is de meest recente versie te vinden.  

Contact

Wil je meer weten over het evaluatie EPA's of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum